Uutiset

Yleinen

Tuhka kannattaa hyödyntää

Tuhkaa syntyy vuosittain arviolta noin 1,3 miljoonaa tonnia. Jopa puolet siitä päätyy kaatopaikoille. Tuhkaa käytetään lannoitteena, mutta sitä voi käyttää myös maarakentamisessa korvaamaan arvokkaita materiaaleja: mursketta ja luonnonhiekkoja. – Käytön lisäämiseksi tarvitaan lisää tietoa tuhkan ominaisuuksista ja hyödynnettävyydestä, totesi Koneyrittäjien metsänparannustyöryhmän puheenjohtaja Jari Vento Metsänparannuspäivässä Ikaalisissa.

Maarakennus- ja lannoituskäyttöön sopivaa tuhkaa syntyy erityisesti puun ja turpeen poltosta. Viime vuoden alussa voimaan tullut ns. MARA-asetus (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisessä maarakentamisessa 843/2017) herätti toiveen, että jopa 80 prosenttia tuhkasta saataisiin hyötykäyttöön. Tämä tarkoittaa noin miljoonan tonnin tuhkamäärää vuodessa.

Kuvassa Tapion Samuli Joensuu auraustolpan vieressä esittelee Tuhkatie-hankkeen tuloksia Karstulassa vuonna 2013. (Kuva Koneyrittäjät)

Tuhkaa on käytetty maarakennuksessa erilaisissa kenttärakenteissa ja suurissa väylähankkeissa, esimerkiksi Seinäjoen itäisellä ohitustiellä. Tuhkaa on kokeiltu myös metsäteiden rakenteissa, ja se on todettu kannattavaksi ja turvalliseksi materiaaliksi myös niissä. Tulosten perusteella tuhkan käyttö metsätierakenteissa kannattaa taloudellisesti, jos kuljetusmatka jää alle 50 kilometrin.

-Kun tuhkaa käytetään maarakentamisessa tai lannoitteena, on tunnettava tuhkien ominaisuudet ja koostumus. Tällöin käyttö on turvallista sekä levittäjälle että ympäristölle, totesi Vento.

Kuvassa tien rakennetta lähemmin. Tuhka tällä kohteella on ollut rakeistettua ja sitä on käytetty tien rakenteessa tuhkapatjana.

MARA-asetus kevensi tuhkan käytön lupabyrokratiaa. Nykyisin tuhkaa voidaan käyttää tierakenteissa pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Käyttöilmoituksen teko ei ole monimutkaista, mutta vaatii silti perehtymistä.

-Toivottavasti lupabyrokratian helpottuminen lisää lämpölaitosten tuhkan hyötykäyttöä, sanoi Vento. 

Lue lisää siitä, miten aliurakoitsijan ei pitäisi olla pääurakoitsijan pankki.

Lue seuraavaksi