Uutiset

Autot

Lujapalvelut siirtyy kaasukäyttöisiin tuotantoautoihin

Lujapalvelut aikoo siirtyä vaiheittain bio- ja maakaasukäyttöisiin tuotantoautoihin. Ensimmäinen kaasukäyttöinen tuotantoauto, Opel Combo, on otettu käyttöön Lujapalvelujen Uusimaan kiinteistönhoitoyksikössä tammikuussa 2010.

Biometaani ja maakaasu ovat liikennekäytössä puhtaita polttoaineita. Hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti alhaisempia kuin bensiinillä ja hiukkas– ja typpipäästöt käytännössä lähes nolla. Jos autossa käytetään biokaasua, niin myös laskennalliset hiilidioksidipäästöt ovat myös nolla. Tarkoituksena onkin vähentää tuotantoautojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä 50%:lla vuoteen 2015 mennessä. Tämä siitäkin huolimassa, että Lujapalvelut ennustaa liiketoimintansa kasvavan yli 30% samana aikana.

Kaasukäyttöisiin tuotantoautoihin siirtymistä rajoittavat vielä suhteellisen harvassa olevat jakelupisteet. Esimerkiksi maakaasun jakeluasemia on tällä hetkellä vasta kymmenisen ja ne sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla.

Luja-yhtiöiden ympäristöpäämääriin kuuluu kestävän kehityksen edistäminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Päämääriensä saavuttamiseksi yhtiöt kartoittavat ja minimoivat toimintaansa liittyvät ympäristöriskit, tehostavat luonnonvarojen ja energian käyttöä sekä vähentävät tuotannostaan syntyvien jätteiden määrää. Lisäksi Luja-yhtiöt ottavat huomioon rakentamiensa ja ylläpitämiensä kohteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja kehittävät niitä vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.

”Kaasukäyttöisiin autoihin siirtyminen on toki ympäristöteko, mutta kaasun käyttö tuotantoautoissa säästää merkittävästi myös polttoainekuluissa, kun laskua verrataan vastaavan bensa- tai dieselkäyttöisen tuotantoauton polttoainekuluihin. Toivomme hartaasti, että bio- ja maakaasutankkauspisteitä saataisiin Suomeen pian merkittävästi lisää, niin voisimme siirtyä käyttämään puhtaasti kaasukäyttöisiä autoja”, sanoo Lujapalvelujen toimitusjohtaja Johan Mild.

www.lujapalvelut.fi

Lue seuraavaksi