Uutiset

Yleinen

Kasvullinen lisäys on osa tulevaisuuden taimituotantoa

Hyvälaatuisia havupuun taimia voidaan nyt tuottaa solukkolisäyksellä. Menetelmä sopii sekä pitkälle jalostetun metsänviljelyaineiston että kestävien koristetaimien tuottamiseen. Metlan Punkaharjun toimipaikassa kehitetty solukkolisäysmenetelmä pohjautuu omiin sekä muualla maailmalla tehtyihin tutkimuksiin.

Menetelmäkehitystä on tehty vuoden 2014 lopussa päättyvässä hankkeessa ”Kasvullinen lisäys – osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi”. Hankkeen tärkeimmät tulokset esiteltiin 18.11.2014 Punkaharjun Metsämuseo Lustossa järjestettävässä seminaarissa. Samalla julkistettiin hankkeessa laadittu opas kuusen solukkolisäyksestä. Seminaarissa kuultiin myös ruotsalaisen SweTree Technologies -yhtiön näkemys kuusen solukkolisäyksen solukkoviljelyn tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. SweTree on uranuurtaja solukkolisäysteknologian ja automaation kehittämisessä.

Kehitetty menetelmä pohjana tulevaisuuden massatuotannolle

Metlassa on nyt otettu käyttöön menetelmät, joilla voidaan tuottaa ja säilyttää havupuiden solukkolinjoja tulevaisuuden taimituotantoa varten. Samanaikaisesti on myös kehitetty valinta- ja testausmenetelmiä, joilla kaupalliseen tuotantoon voidaan valita parhaat linjat. Ennen massatuotannon aloittamista lisäysmenetelmää on vielä automatisoitava ja linjat testattava kenttäkokeissa.

Metsänviljelyaineistojen solukkolisäykseen tähtäävän tutkimuksen rinnalla Punkaharjulla on kehitetty kuusen erikoismuodoista uusia tuotteita koristetaimimarkkinoille. Alkuvuodesta kuvatut lajikkeet ”Punkalatva” ja ”Sälinkään pilari” saavat pian seuraa uusista, kotimaista alkuperää olevista, viherrakentamiseen sopivista havupuulajikkeista. Uusien lajikkeiden lisäysaineistoa varttamista ja pistokaslisäystä varten on jo tarjolla. Kuusen erikoismuodoista on tulossa myös solukkolisättäviä linjoja, kunhan näiden kenttätestit valmistuvat.

Kuusen solukkoviljelymenetelmiä kehitetään käytännön taimituotannon ja metsänviljelyn tarpeisiin. Metsänviljelyaineiston solukkolisäyksessä käytetään lähtöaineistona kuusen jalostusohjelman huippupuiden risteytyksestä saatua solukkoa. Sitä monistetaan kasvualustalla, jonka hormoni- ja ravinnekoostumusta säätelemällä solukko saadaan kehittymään pieneksi taimeksi. Solukkotaimi poikkeaa siementaimesta siinä, että se kehittyy laboratorion tarkoin säädellyissä olosuhteissa kun taas siementaimen alkukehitys tapahtuu siemenkuoren suojissa.

TP

Lue seuraavaksi