Uutiset

Yleinen

Bernerin kasvinsuojeluosaston seminaari – Hämeenlinnassa suunniteltiin jo ensi kesän kasvinsuojeluruiskutuksia

Itse olin positiivisesti yllättynyt seminaarin keräämästä osallistujamäärästä. Kasvinsuojelu on toki tärkeää ja ammattitaidon ylläpito edellyttää tiedon keräämistä jatkuvasti. Ammattilaiset suhtautuvat teemaan vakavasti, kun tietävät kasvinsuojelun vaativuuden.

Kasvinsuojelu-urakointi lisääntymässä

Reetta Palva Työtehoseurasta kertoi, että kasvinsuojeluruiskutus on yleisimpien urakointitöiden joukossa. Hintojen tilastointi tehtiin viimeksi vuoden 2006 urakointihinnoista. Kun tarkastellaan konetyön kustannuksia, huomataan että vuotuiset käyttötunnit ja työsaavutus vaikuttavat eniten kustannusrakenteeseen. Toisaalta yksittäisenä kustannustekijänä työkustannus on merkittävä. Erityisesti kasvinsuojeluruiskutuksissa kannattaa pohtia, miten ruiskun täyttö järjestetään mahdollisimman tehokkaasti.

Itse pohdin urakointityön markkinointia, ja sen tärkeyttä urakoitsijalle. Urakoitsijalle on tärkeää olla esillä, mutta uskottava toiminta, urakoitsijan ulkoasu, on ehdoton edellytys. Ulkoasun muodostamiseen vaikuttaa luonnollisesti moni seikka, mutta yksi tärkeimmistä on luonnollisesti oman työn laatu. Myös välineet pitää olla kunnossa.

Tyytyväinen asiakas ja hyvät henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiin ovat parasta mainosta urakoitsijalle. Urakoitsijan on syytä olla asiakkaaseen yhteydessä pitkin kasvukautta ja seurata, miten kasvinsuojelu on onnistunut.

Urakoitsijan työn markkinoinnin yksi tärkeä tehtävä on se, että asiakkaat huomaisivat tilata työt ajoissa. Urakkaruiskuttajan työtehtävien suunnittelu onnistuu sitä paremmin, mitä aikaisemmin asiakkaat tilaavat työt.

Edellisenä päivänä tilatut työt ovat hankalia toteuttaa, jos urakoitsijan kalenteri on jo täynnä. Etenkin, jos urakoitsijan pitäisi vielä hankkia tehoaineet asiakkaalle, ollaan jo usein myöhässä. Itse asiassa ensi vuoden tilaukset, jos urakoitsijan pitäisi hankkia myös tarvikkeet, pitäisi tehdä mielellään jo ennen vuodenvaihdetta.

Uusia tuotteita

Petri Lintukangas Berneriltä kertoi kasvinsuojelu-uutuuksista. Tulevalle kaudelle on tulossa myyntiin Express Twin, laajatehoinen combo-tuote viljojen rikkatorjuntaan. Muita tehokkaita matara-aineita Bernerillä on tarjota Cantor, Ratio Combo sekä tuttu ArianeS. Ruiskun vaahtoamisongelmaa helpottamaan on tulossa ensi kaudelle myyntiin Anti Foam-vaahdonestoaine.

Kasvinsuojeluruiskut ajoissa kuntoon

Markku Mäkelä Agrotaidosta selvitti kasvinsuojeluruiskun kriittisiä huoltokohteita. Markku on kouluttaja, joka testaa ruiskuja. Hyvin huollettu ja toimiva ruisku on kaikille ruiskuttajille, mutta erityisesti urakoitsijalle tärkeä. Ruiskutussesonki on lyhyt ja jokainen keskeytys ruiskutustyössä viivästyttää ruiskutusta optimaalisena aikana. Kasvinsuojeluruiskun varaosien perusvarasto pitäisi olla jo kotona.

Kasvinsuojeluruiskussa kuluvat osat, kuten suuttimet, eivät ole kovin arvokkaita, joten oman varaosa- ja korjauspaketin pitämistä kannattaa harkita. Jokaisen kasvinsuojeluruiskuttajan on syytä seurata suutinten kuntoa. Pienikin silmällä havaittava epätasainen suihku näkyy jo levitysjäljen tasaisuudessa.

Kun kasvinsuojelua tehdään, pitää levitysjäljen olla tasainen, jotta kasvinsuojeluainetta ei käytetä turhaan, mutta haluttu teho saavutetaan.

Geotrimmiltä ajo-opastimet

Ajo-opastimista ja niiden hankinnan hyödyistä kertoi Matti Ronkainen Geotrimmiltä. Kun ajo-opastimen hankintaa suunnitellaan, on syytä pitää mielessä myöhempi laajennettavuus ja päivitysten mahdollisuus esim. täsmäviljelyyn. Geotrimmin Trimble ajo-opastimet opastavat kuljettajaa havainnollisten linjojen avulla tai kehittyneimmissä sovellutuksissa ohjaavat traktoria ja ruiskutuslohkoja, jolloin levitys päällekkäin minimoidaan kiiloissa.

Tarkkuus ajo-opastimissa maksaa, mutta paljon on voitettu, kun hankitaan laite, jossa on kunnon antenni. Kehittyneemmillä opastimilla on mahdollista päästä jopa kahden sentin tarkkuuteen apusignaalin avulla.

Etenkin urakoitsijoiden, jotka ruiskuttavat ”sattumanvaraisemmin” kylvettyjä lohkoja, ajouraopastimen hyödyt tulevat nopeasti esiin. Kylvökoneleveydet eivät välttämättä aina sovi ruiskutusleveyteen, eikä kaikilla ole ajouramerkkareita, silloin ajo-opastimet varmistavat täsmällisen levityksen.

Kasvinsuojeluruiskut ensi kaudeksi

Mikko Mäki-Latvala K-maataloudesta kertoi Hardi-kasvinsuojeluruiskuista. Hardin valikoimaan kuuluu kattava valikoima kasvinsuojeluruiskuja, NK-perusmalleista – Commanderin hinattaviin ruiskuihin. Jyrki Lepistö Agrimarketista kertoi Amazonen kasvinsuojeluruiskuista. Tulevan kauden uutuus on 3000 litran kokoinen ruiskutusyksikkö, joka koostuu 2000 litran takasäiliöstä ja 1000 litran etusäiliöstä.

Tero Pietilä Yrittäjien Maataloudesta kertoi Y-Maatalouden edustamista kasvinsuojeluruiskuista, Kasista ja Danfoilista. Mielenkiintoinen kasvinsuojeluruisku-urakoitsijoille on etenkin tanskalainen Danfoil. Danfoil valmistaa kasvinsuojeluruiskuja, joiden erikoisuus on Eurofoil-suutin. Erikoissuuttimella, jotka eivät käytännössä kulu, vesimäärä voi olla jopa vain 30-40 l/ha. Vesimäärän vähentämismahdollisuus Danfoilin kasvinsuojeluruiskussa perustuu puhallusilman vaikutukseen, jolla torjunta-aine saadaan kuljetettua haluttuun kohteeseen.

Vesihuollon onnistuminen vaikuttaa merkittävästi sesonkina käytettävään ruiskutusaikaan. Yksi mahdollisuus nopeuttaa ruiskutusta, on valita menetelmät, joilla vettä tarvitaan vähemmän. Kun urakoitsijalla on paljon ruiskutettavaa, ruiskutuksen työsaavutus kasvaa merkittävästi, kun vesihuolto ei vie merkittävästi aikaa. Veden vähentämisessä on omat riskinsä, joten siinä pitää olla tarkkana.

Lue seuraavaksi