Uutiset

Kuljetuskalusto

Yksityisteiden asiantuntijakierros talvella

Vuoden 2019 alusta alkaen on yksityisteille uusi laki, joka muuttaa yksityisteiden elämää ja tiekuntien hallintoa. Sen tiimoilta Suomen Tieyhdistys järjestää helmi-maaliskuussa Alueellisen Yksityistiepäivän kaikkiaan 16 paikkakunnalla eri puolilla maata. Kiertueella on mukana Tieyhdistyksen asiantuntijoiden lisäksi viranomais- ja yritystahoja kertomassa palveluistaan ja osaamisestaan.

Tiepäivän aikana paneudutaan tienpitäjiä, teiden käyttäjiä ja mm. kuntia kiinnostaviin ajankohtaisiin asioihin. Pääaiheena on uusi yksityistielaki, joka tulee voimaan vuoden 2019 alussa.

”Uusi laki tuo tullessaan yllättävänkin paljon ja merkittäviä muutoksia kunnille, yksityisteiden tiekunnille, ulkopuolisille tienkäyttäjille, sähkö- ja teleyrityksille, maanmittareille jne”, toteaa Jaakko Rahja Tieyhdistyksestä. ”Tiekunnissa on syytä tutkailla, mitä velvollisuuksia ja muutoksia on tulossa. Yksityistiepäivässä itse lakia käydään havainnollisesti läpi, mutta myös siihen liittyviä käytännön vinkkejä.”

Viranomaispuheenvuorossa Ely-keskuksen edustaja valottaa ensi vuoden ja sitä seuraavien vuosien valtion avustuksia. Rahoitustuessa on 2019 hiukan kasvua.

Uusi vuosi tuo tullessaan myös Maanmittauslaitokselta uudet suositukset tieyksiköintiin. Muutospainetta tuo uusi laki, mutta myös muuttunut tienkäyttö.

Uusi yksityistielaki myös vauhdittaa digitalisaatiota yksityisteiden hallinnossa ja tienpidossa.

Jos maahan tulee uudenlaiset maakunnat, se tulee jälleen muuttamaan yksityistiemaailmaa. Tämänkin asian osalta helmi-maaliskuussa on tiedossa vastaus siihen, millä tavalla ja mitkä olisivat maakunnan, valtion ja kuntien roolit jatkossa.

Yksi tärkeä Yksityistiepäivä-aihe on henkilötietojen käsittely tiekunnassa. Tässä taustalla on voimaan tullut tietosuoja-uusi asetus, joka tuo velvoitteitaan myös tiekuntiin.  Nämä kaikki muutokset vaikuttavat myös toimielimen vastuisiin. Muita aiheita tiepäivässä ovat tienpidon tehostaminen erityisesti metsäteillä, tieliittymät ja teiden kantavuuden mittaukset.

”Tiekuntien elämään on viime vuosina tullut paljon uusia velvoitteita ja vaatimuksia. Onkin entistä tärkeämpää osata tehdä asiat juridisesti ja teknisesti kerralla kuntoon, oikeaan aikaan ja oikeilla laitteilla. Tienpidossa ja yksityisteiden käytössä tieto on valttia”, sanoo Jaakko Rahja Tieyhdistyksestä.

Yksityistiepäivän kiertueaikataulu löytyy sivulta www.tieyhdistys.fi

Lue seuraavaksi