Uutiset

Kuljetuskalusto

Yhteistyöllä eroon raskaan liikenteen hiilipäästöistä

E.ON:n, H&M groupin, Scanian ja Siemensin koalitio pyrkii vauhdittamaan raskaan liikenteen irtautumista hiilestä.

Pariisin ilmastokokouksen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että raskas tavaraliikenne irtautuu kokonaan hiilestä. Tämän toteutuminen vuoteen 2050 mennessä on paitsi mahdollista myös taloudellisesti houkuttelevaa yhteiskunnan kannalta. Neljän yhtiön muodostaman koalition tavoitteena on nopeuttaa muutosta. Myös muut ovat tervetulleita mukaan.

Koalition lähtökohtana on tutkimus The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050. Tutkimuksessa todetaan, että fossiiliton ammattikuljetus on ehdottomasti mahdollista Pariisin sopimuksen mukaisessa tavoiteaikataulussa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että elinkeinoelämän ja politiikan toimijat yhdistävät voimansa, ryhtyvät muutoksiin heti ja varmistavat niiden toteutumisen ennennäkemättömän nopeasti.

Elinkeinoelämän toimijat pyrkivät siksi yhdessä vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja politiikkaan tavoitteenaan luoda optimaaliset edellytykset kuljetusalan muutoksille, joista kaikki osapuolet voivat hyötyä. Koko järjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena. Yrityskoalitio muodostaa vahvan perustan, jossa on mukana infrastruktuurialan, energiahuollon ja ajoneuvoteollisuuden edustajia sekä vähittäiskaupan edustajia kuljetusten tilaajina.

Yrityskoalitio pyrkii lisäämään osaamista ja etsii omassa toiminnassaan ja ekosysteemeissään innovointimahdollisuuksia ja kumppanuuksia, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia.

”Viime vuodet ovat osoittaneet, että siirtyminen kestävän kehityksen tavaraliikenteeseen on päässyt vauhtiin ja markkinat reagoivat tähän kehitykseen. Paljon enemmän on kuitenkin tehtävä kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten tasoittamiseksi. Kukaan ei pysty siihen yksin, mutta yhdessä voimme onnistua. Perusta, jonka luomme tällä yhteistyöllä, on siksi erittäin tärkeä askel, joka osoittaa, kuinka viemme eteenpäin muutosta”, sanoo Scanian toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Henrik Henriksson.

”Julkistamamme uutinen toimii ponnahduslautana syvällisemmän tiedon hankkimiselle siitä, miten raskaat kuljetukset voivat irtautua hiilestä maailmanlaajuisesti. Jo nyt on kuitenkin selvää, että raskaiden ajoneuvojen sähköistämiseen liittyvä infrastruktuuri on tärkeä osa tätä kehitystä. Siemensille sopii siksi erittäin hyvin yhteistyö näiden yritysten kanssa, jotka haluavat vaikuttaa ja jotka ovat sitoutuneet tähän työhön”, sanoo Siemens Nordicsin toimitusjohtaja Ulf Troedsson.

”Vihreä energia on epäilemättä tulevaisuuden kuljetusjärjestelmän käyttövoima. Raskaan tavaraliikenteen muutos vaikuttaa kaikkiin toimijoihin. Pitkän aikavälin suunnitelmiemme perusteella olemme yhtä mieltä, mutta meidän on nyt yhdistettävä voimamme muutoksen vauhdittamiseksi. Tämä on vasta ensiaskel erittäin kiinnostavassa yhteistyössä”, sanoo E.ON Sverigen toimitusjohtaja Marc Hoffmann.

”Ilmasto on nykyään minkä tahansa yrityksen yksi tärkeimmistä huomion kohteista. Olemme asettaneet tavoitteeksemme liiketoimintamme ilmastomyönteisyyden vuoteen 2040 mennessä. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin mahdollista vain yhdistämällä voimat elinkeinoelämän muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tämän koalition ansiosta meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää älykkäitä, tehokkaita ja kestäviä kuljetus- ja logistiikkaratkaisuja”, sanoo H&M-konsernin kestävän kehityksen johtaja Anna Gedda.

Lue seuraavaksi