Uutiset

Kuljetuskalusto

Volvo Trucks tuo markkinoille uusia turvajärjestelmiä

Volvo turvajärjestelmä ovenavausvaroitin

Pyrkiessään lisäämään pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuutta sekä helpottamaan kuljettajien työtä, Volvo Trucks tuo nyt markkinoille useita uusia turvajärjestelmiä ajoneuvoihinsa.

Yksi niistä ominaisuuksista, jotka on kehitetty lisäämään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja samalla helpottamaan kuljettajan työtä, on uusi etutörmäysvaroitin. Järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan etututkan ja kameran avulla, jos pyöräilijä tai jalankulkija on kuorma-auton edessä riskialueella, ja varoittaa kuljettajaa välittömästä törmäysvaarasta. Toinen ominaisuus on uusi oven avaamisen varoitusjärjestelmä. Tämä järjestelmä on suunniteltu varoittamaan, jos jalankulkija, pyöräilijä tai auto lähestyy kuorma-autoa takaapäin, samalla puolella kuorma-autoa, jossa ovi avataan.

”Kehitämme ja otamme käyttöön jatkuvasti lisäturvajärjestelmiä, jotka voivat parantaa kuljettajan kykyjä ja auttaa suojelemaan sekä heitä että ihmisiä, joiden kanssa he jakavat tien. Volvo Trucksilla pitkän aikavälin visiomme on nolla tapaturmaa, ja turvallisuus on kaiken toimintamme ytimessä. Näiden uusien järjestelmien avulla otamme tärkeitä askelia saavuttaaksemme nämä tavoitteet”, sanoo Anna Wrige Berling, Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuusjohtaja.

Osa uusista ominaisuuksista on kehitetty – jo nyt täyttämään tai jopa ylittämään – EU:n päivitetyn turvallisuuslainsäädännön, yleisen turvallisuusasetuksen (GSR), joka tulee voimaan heinäkuussa 2024. GSR:n, joka tekee useista edistyneistä kuljettajan tukijärjestelmistä pakollisia, tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta ja parantaa kuljettajien, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suojelua. Ottamalla lainsäädäntöä käyttöön EU aikoo säästää yli 25 000 ihmishenkeä ja välttää 140 000 loukkaantumista vuoteen 2038 mennessä.

”Suhtaudumme myönteisesti tiukempiin turvallisuusmääräyksiin, ja Volvo Trucks tarjoaa jo muita järjestelmiä, jotka tulevat pakollisiksi vuonna 2024 GSR:n myötä”, Anna Wrige Berling sanoo.

Volvo Trucksin uudet turvallisuusominaisuudet ovat:

Etutörmäysvaroitin (sisältyy GSR:ään)

Volvo turvajärjestelmä etutörmäysvaroitin

Etututkaa ja kameraa käytetään havaitsemaan, jos joku on kuorma-auton edessä. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa visuaalisella ja äänimerkillä, jos on olemassa välitön törmäysvaara.

Älykäs nopeusavustin (sisältyy GSR:ään)

Volvo turvajärjestelmä älykäs nopeusavustin

Tämä ominaisuus pitää kuljettajan ajan tasalla nopeusrajoituksista tunnistamalla nopeusmerkit ja näyttämällä rajoituksen kojetaulussa. Järjestelmä näyttää todellisen ajoneuvoyhdistelmän nopeusrajoituksen ja varoittaa sekä visuaalisilla että äänihälyttimillä, jos nopeusrajoitus ylittyy.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (sisältyy GSR:ään)

Volvo turvajärjestelmä

Tämä järjestelmä valvoo kuorma-auton ja perävaunun rengaspaineita. Uusi GSR-asetus määrää, että jos paine putoaa 20 prosenttia vertailupaineen alapuolelle, kuljettajalle tulee ilmoittaa kuljettajan näytön kautta. Volvon järjestelmä ylittää lakisääteiset vaatimukset antamalla kuljettajan valita varoituksen jopa vaadittua 20 prosentin painehäviötä aikaisemmin. Järjestelmä pystyy valvomaan monenlaisia ​​ali- ja ylipainelukemia. Lisäksi parempi energiatehokkuus saavutetaan, kun rengaspaineet ovat aina optimaaliset.

Ovenavausvaroitin

Volvo turvajärjestelmä ovenavausvaroitin

Tämä järjestelmä, joka on käytettävissä kuorma-auton molemmilla puolilla, varoittaa, jos liikkuva kohde, kuten jalankulkija, pyöräilijä tai auto lähestyy takaapäin valvotulla alueella, samalla puolella kuorma-autoa, jossa ovi avataan. Järjestelmä on aktiivinen, kun kuorma-auto on pysähdyksissä ja kaksi minuuttia sen jälkeen, kun moottori on sammutettu.

Automaattinen pito

Volvo turvajärjestelmä auto hold

Auto Hold -ominaisuus auttaa pitämään kuorma-auton paikallaan, kunnes kaasupoljinta painetaan. Tämä rauhoittaa ja auttaa kuljettajaa mäissä.

Älykäs nopeusavustin on saatavilla useimmilla markkinoilla, kun taas muut järjestelmät ovat maailmanlaajuisesti saatavilla diesel-, kaasu- ja sähkövoimansiirrolla varusteltuihin Volvo FH-, FM- ja FMX-malleihin tämän vuoden syyskuusta alkaen. Volvo FL- ja FE-mallit saavat turvajärjestelmät osana GSR-parannuksia vuoden 2023 loppuun mennessä.Lue seuraavaksi