Uutiset

Kuljetuskalusto

Viisi miljoonaa kilometriä HCT-rekoilla

Trafin poikkeusluvilla liikennöivät yli 30 metriset HCT-rekat ovat kerryttäneet jo viisi miljoonaa kilometriä ajokokemusta Suomen teillä. Kokemukset HCT-kokeiluista ovat positiivisia: suurilla yhdistelmillä tehdyt kuljetukset ovat pienentäneet päästöjä merkittävästi eikä vaaratilanteita ole tapahtunut normaaliliikennettä enempää. Ensimmäinen yli 30-metrinen High Capacity Transport eli HCT-rekkayhdistelmä on ollut liikenteessä kolme ja puoli vuotta. Yhteensä liikenteessä on 21 pitkää yhdistelmää, joista viisi on aloittanut tänä vuonna.

HCT-rekkoja voi tavata kaikkialla Suomessa

HCT-kokeilujen alkuvaiheessa liikennettä oli pitkään hyvin vähän ja sekin oli keskittynyt lähinnä Etelä-Suomen moottoriteille.

”Kokemusten karttuessa olemme myöntäneet lupia kaikkiin maakuntiin ja säännöllistä liikennettäkin on jo lähes kaikissa. Myös Ahvenanmaalla on liikennöinyt maakuntahallinnon luvalla HCT-yhdistelmä yli vuoden”, kertoo johtava asiantuntija Otto Lahti.

”Nyt HCT-yhdistelmillä on takanaan jo viisi miljoonaa kilometriä. Kokeiluvauhdin kiihtymisestä kertoo hyvin se, että ensimmäisen miljoonan ajamiseen meni lähes kaksi vuotta, viimeisin miljoona kilometriä kertyi alle neljässä kuukaudessa”, sanoo Lahti.

Päästöt laskeneet, tuottavuus noussut

HCT-kokeilut ovat osoittaneet, että suuremmilla yhdistelmillä voidaan pienentää päästöjä merkittävästi etenkin kevyen kappaletavaran ja pitkien merikonttien kuljetuksissa. HCT-yhdistelmien käyttäminen voisikin olla yksi varteenotettava keino päästövähennystavoitteiden toteuttamisessa.

”Teollisuuden näkökulmasta on positiivista, että HCT-yhdistelmien käyttämisellä on vaikutusta myös yksittäisen työntekijän tuottavuuteen. Pitkillä yhdistelmillä kuljettajan tehokkuus onkin parantunut 10 – 30 %”, toteaa Lahti.

HCT-rekkojen tekninen toteutus määrittyy suoritealan ja kuljetusyrittäjän toiveen mukaan. Kuvassa on Suomen pisimmän puoliperävaunun telirakenne. Kaksi akseleista on pakko-ohjaavia.

Ei ongelmia liikenneturvallisuusnäkökulmasta

HCT-rekkojen liikennettä seurattu omalla raportoinnilla sekä kahdessa laajassa yliopistojen tutkimuksessa. Vaaratilanteita tai onnettomuuksia ei ole syntynyt enempää kuin normaalikokoisilla yhdistelmillä.

”Talvella pitkät yhdistelmät tarvitsevat vetopitoa parantavia laitteita, kuten nastarenkaita, hiekoittimia tai ketjuheittimiä. Näiden avulla ne ovat pärjänneet siinä missä muukin raskas liikenne”, kertoo Lahti.

”Kokeilujen pohjalta on tunnistettu keskeiset haasteet. Osa näistä on jo pystytty ratkaisemaan ja loppuihin etsitään vastauksia elinkeinoelämän ja viranomaisten tutkimuksissa parhaillaan”, summaa Lahti HCT-rekkakokeilujen tilanteen.

Verkossa

www.trafi.fi/hct

www.scania.fi

www.volvotrucks.fi

www.ntm.fi

Lue seuraavaksi