Uutiset

Kuljetuskalusto

Valvova silmä nosturiin

Nosturiautonkuljettaja laskee taakan tarkasti asiakkaan osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen kiireinen vastaanottaja pyytää rahtikirjan kuitatakseen toimituksen vastaanotetuksi. Allekirjoituksen päälle tarinoidaan muutama sana, jonka jälkeen vastaanottaja poistuu taholleen. Kuljettaja toteaa paketin toimitetuksi, joten vaihde silmään ja menoksi. Samalla ajojärjestelijä soittaa kuljettajalle uusia ohjeita, joita kuunnelleen matka jatkuu aina seuraavaan risteykseen, missä pystyyn jäänyt nosturin puomi kiskoo alas yläpuolisen liikennemerkkiportaalin yhdessä sähkölankojen kanssa.

Tilanne on täysin kuvitteellinen, joskin valitettavan monelle se tuo mieleen muistoja menneestä. Nostureille sattuneet ja niillä aiheutetut onnettomuudet ovat valitettavan yleisiä. Nosturin paketointi on kuljettajalle rutiinia, johon ei kiireisessä arjessa kiinnitetä riittävästi huomiota. Ulkopuoliset häiriötekijät ovat nekin omiaan viemään huomion nosturin oikeaoppisesta paketoinnista.

Vuoden 2010 alussa voimaan astunut uudistettu konedirektiivi asettaa vaatimuksia koneen turvalliselle käytölle. Hiab noudattaa alan uusinta kuormausnosturistandardia, jonka mukaan kappaletavaranosturit on varustettava järjestelmällä, joka varoittaa kuljettajaa pystyyn jääneestä nosturin puomista. Uusimpien standardien vaikutukset koskevat vain uutta kalustoa, joten maanteillämme tulee liikkumaan vielä useiden vuosien ajan nostureita, joiden paketointi kuljetusasentoon on yksistään kuljettajan oman virkeyden ja huomiokyvyn varassa.

Hiab on tuonut markkinoille yksinkertaisen ja hankintahinnaltaan edullisen järjestelmän, joka voidaan asentaa kaikkiin nostureihin käyttötehtävästä ja mallista riippumatta. Hiab HBWS -kuljetusasennonilmaisin koostuu ohjainyksiköstä, kulma-anturista ja ohjaamoon asennettavasta merkkivalosta ja summerista.

”Olemassa olevista ja luotettavaksi todetuista komponenteista koottu järjestelmä tarvitsee vain sähkövirtaa, joten asennus on sekin erittäin vaivatonta”, lupaa Cargotecin teknisen palvelun päällikkö Henri Kitula.

Kulma-anturi asennetaan nostopuomiin ja säädetään siten, että merkkivalo syttyy puomin noustessa yli määrätyn korkeuden. Useimmiten rajaksi asetetaan neljä metriä. Kitulan mukaan kulma-anturin tieto voidaan viedä myös ajoneuvon tietojärjestelmään, jolloin räätälöintimahdollisuudet moninkertaistuvat.

”Ajoneuvo voidaan ohjelmoida vaikkapa liikkumaan enintään viiden kilometrin tuntinopeutta puomin ollessa ylhäällä”, tietää Kitula, jonka mukaan yläpuoliseen esteeseen osuneita nostureita korjataan Suomessa varsin usein.

”Hankintahinnaltaan edullinen HBWS-järjestelmä maksaa itsensä takaisin jo yhdellä vältetyllä onnettomuudella”, painottaa Kitula.

A-Vakuutuksen Sami Reinikka vahvistaa Kitulan ja toimittajan näkemykset nosturionnettomuuksien yleisyydestä. Reinikan mukaan nosturionnettomuuksista ei ole olemassa eriteltyä tilastoa, mutta näppituntuman perusteella jossain päin Suomea kolahtaa viikoittain.

”A-Vakuutuksen ehdoissa yläpuoliseen esteeseen osuttaessa omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, mikä osaltaan nostaa vahingon ilmoituskynnystä”, kertoo Reinikka, joka suosittelee käytössä jo olevien nostureiden varustamista kuljetusasennon ilmaisimella.

Kuormausnostureiden varustamista kuljetusasennon ilmaisimella suosittelee myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joka kannustaa nosturipalveluita hankkivia tahoja harkitsemaan, voisiko kuljetusasennon ilmaisimen ottaa yhdeksi valintakriteeriksi palveluja kilpailutettaessa.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi