Uutiset

Kuljetuskalusto

Valvontamaksu yllätti liikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvan haltijoille lähetettyyn valvontamaksuun liittyvät kyselyt ovat ruuhkauttaneet ELY-keskuksen puhelinvaihteen ja liikenteen asiakaspalvelukeskuksen. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt ensimmäistä kertaa joukko- ja tavaraliikenneluvan haltijoille vuosittaista liikennelupien valvontaa koskevan laskun. Laskut postitettiin yhteensä noin 13 000 yritykselle, joilla oli marraskuussa 2013 voimassa oleva joukko- tai tavaraliikennelupa.

Kyseessä on ELY-keskusten suoritemaksuasetuksen mukainen valvontamaksu, joka peritään kaikista liikenteen lupa-asioista, joista on säädetty vuosittainen valvontavelvoite. Vuosivalvonnan piiriin kuuluvat siten sekä taksi-, joukko- että tavaraliikenneluvan haltijat. Maksuvelvollisia ovat kaikki yritykset, joilla on tarkastusajankohtana ollut voimassa oleva liikennelupa.

Maksu on herättänyt yrittäjissä hämmennystä ja siitä johtuvat kyselyt ovat ruuhkauttaneet asiakaspalvelukeskuksen ja ELY-keskuksen puhelinvaihteen. ELY-keskus toivoo, että asiakkaat lukisivat laskun mukana lähetetyn tiedotteen ja tekisivät asiasta kirjallisen oikaisu-vaatimuksen, jos se on aiheellista. 

Joukko- ja tavaraliikenneluvan haltijoiden nyt saama lasku perustuu valtioneuvoston asetukseen (907/2012) elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013. Maksuilla katetaan rekisterikyselyjen ja niistä aiheutuvien valvonnallisten toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia.

Maksuvelvollinen, joka katsoo maksun määräämisessä tapahtuneen virheen, voi vaatia siihen kirjallisesti oikaisua Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Lue seuraavaksi