Uutiset

Kuljetuskalusto

Valtion veroratkaisu tarpeen, mutta asiakkaat avainasemassa

SKAL on tyytyväinen elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen valmiuteen keventää kuorma-autoliikenteen käyttövoimaveroa 30 – 40 miljoonalla eurolla. Rekisteriviranomaisena toimivan AKE:n tekniset vaikeudet eivät saa estää Suomelle elintärkeää logistiikkakustannusten alentamista.

SKAL on valmis kotimaisen kuljetuselinkeinon kilpailukyvyn kohentamiseksi keskusteluihin ministeriön sekä kaupan- ja teollisuuden edustajien kanssa ja toivoo valtioneuvostolta pikaisia veroratkaisuja kassakriisin helpottamiseksi. Alalla ei ole varaa odottaa, käteiskassa on jo tyhjentynyt.

Avainasemassa ovat kuljetuspalveluiden ostajat. Kuljetushintojen on noustava, jotta kuljetuspalvelut eivät loppuisi. SKAL:n liittokokous kehotti julkilausumassaan kuljetusyrityksiä irtisanomaan tappiolliset kuljetussopimukset taloudellisen liikavaikeuden perusteella.

Tulevaisuudessa vastaavat tilanteet ovat vältettävissä vain paremmilla sopimusmekanismeilla, kuten uusilla yleisillä Logterms -kuljetuspalveluehdoilla. Sujuva logistiikka on sekä asiakkaiden että kuljetusyritysten yhteinen etu.

Lue seuraavaksi