Uutiset

Kuljetuskalusto

Vaihtoautokauppaa lahtelaisittain

Suomalaisessa kuljetuselinkeinossa nähdään loppuvuoden aikana varsin suuria muutoksia, sillä maanteille on mahdollista kaartaa aiempaa raskaammilla yhdistelmillä ja uuden seinäkalenterin myötä Euro 5 –aikakaudesta siirrytään puhtaampaan Euro 6 –aikakauteen. Silmäys automyyjän taustapeiliin kertoo, että alalla on nähty uudistuksia myös aiemmin. Veho Hyötyajoneuvojen Lahden toimipisteessä työskentelevillä automyyjillä – Seppo Silvennoisella ja Ilari Järvisellä on tukenaan vuosikymmenten kokemus hyötyajoneuvomaailmasta.

”Yhteenlaskettua työuraa on kertynyt jo kuuden vuosikymmenen verran, mutta koko ajan opitaan uutta”, aloittaa kohta kolmen vuosikymmenen ajan Mercedes-Benz –myynnin parissa toiminut Ilari Järvinen. Lahteen vuonna 2009 valmistuneen uuden Veho-autotalon myötä Päijät-Hämeen alueelle tarvittiin lisää myyntivoimaa, mitä saatiin vuodesta 1979 hyötyajoneuvojen parissa toimineen Seppo Silvennoisen astuessa palvelukseen keväällä 2010.

Automyyjistä kumpikin on työskennellyt yksinomaan hyötyajoneuvomaailmassa, mikä tarkoittaa niin myyjän kuin ostajankin taholla ammattimaista otetta kaupankäyntiin. Henkilöautokaupassa tunteet vaikuttavat moneenkin seikkaan, ammattimaailmassa eurot ovat monesti ratkaiseva tekijä.

Veho Lahden toimipisteen ”päämarkkina-alue” kattaa lähinnä Päijät-Hämeen ja Mikkelin talousalueen, joskin automyyjien mukaan kaupankäyntiä tehdään ennemminkin hyvien asiakassuhteiden kuin tiukkojen myyntialueiden mukaan. Vaihtoautojen kohdalla markkina-alueena onkin käytännössä koko maa.

”Valtaosa asiakkaistamme toimii Lahden lähialueella, missä on hyvin monipuolista teollisuutta ja kauppaa. Tämä taasen tuo mukanaan hyvin monipuolisen kalustokirjon niin uusien kuin käytettyjen autojen kauppaan”, valottaa Järvinen, jonka mukaan Lahden toimipisteen vaihtoautotarjonta onkin hyvin monipuolista alkaen keveistä pakettiautoista päätyen kaukoliikenteen kaappiautoon tai metsäautoteillä taivaltaneeseen puuautoon.

”Monipuolinen ja kattava valikoima erilaisia vaihtoautoja lisää asiakkaiden kiinnostusta poiketa pihaan. Eikä ole lainkaan tavatonta, että vaihtoauton etsijä on päätynyt lopulta hankkimaan uuden auton”, muistuttaa Silvennoinen uuden ja käytetyn kaluston kaupan sidonnaisuudesta. Automyynnin parissa pitkän päivätyön tehneet miehet toteavat myynnin helpottuvan, kun pihassa on ajoon valmista kalustoa.  ”Pari vuosikymmentä sitten käytetyn puuauton ylle nostettiin uusi maansiirtolava, joka uuden maalin ja kenties vielä lisäakselin kera löysi uuden käyttäjän hyvinkin nopeasti”, muistelee Silvennoinen, jonka mukaan Vehon lahtelaismiehet rakennuttavat käytettyjä autoja uusiin ajotehtäviin satunnaisen vaihtelevasti.

Automiesten puheissa paljon tilaa saanut kokonaismassauudistus ei ainakaan vielä ole ulottanut vaikutustaan lahtelaiskauppaan. Silvennoisen mukaan asiakkaiden kanssa on mietitty eri vaihtoehtoja, mutta esimerkiksi neliakselisia puuautoalustoja on myyty suhteellisen vähän.

”Osakseen tämä verkkaisuus johtunee varmasti epätietoisuudesta, mutta toisaalta ajomatkat muun muassa puunajossa ovat tällä alueella varsin lyhyitä ja leimikot pieniä”, pohtii Silvennoinen.

Sulkeutumassa oleva Euro 5 -ikkuna ei sekään ole näkynyt erityisen merkittävästi lahtelaiskaupassa tehdyissä tilauksissa, sillä autoilijat hankkivat kalustoa tarpeeseen.

”Mercedes-Benzissä Euro 6 –tekniikka on kuitenkin jo koeteltua ja sen vaikutus kokonaishintaan on hyvin maltillinen, joten asiakkailla ei ole tarvetta tehdä mittavia Euro 5 -hankintoja”, kertoo Järvinen, joka haluaa muistuttaa asiakkaita myös kattavasta Charterway -vuokra-autolaivastosta ja sen eduista sekä riskittömyydestä.

”Erityisesti yhden auton pienyrittäjät ovat kiitelleet Charterway-vuokrakaluston laajuutta ja monipuolisuutta sekä nopeaa vasteaikaa, sillä varsinkin onnettomuus- tai vahinkotapauksissa tarvitaan autoa nopeasti, jotta asiakas voi jatkaa kuljetustoimintaansa”, kertoo Järvinen, jonka mukaan kalustotarpeet nousevat esiin aiempaa nopeammin.

”Mercedes-Benz tuotevalikoima on erittäin laaja ja kattava, minkä ansiosta myös asiakaskunnan kirjo on erittäin suuri. Tämä on vahvuus, joka tekee työstä mielenkiintoista”, pohtii vuodesta 1985 Mercedes-Benz hyötyautojen parissa työskennellyt Ilari Järvinen.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi