Uutiset

Kuljetuskalusto

Tulli tarkentaa tavaraliikenteen määritystä koronavirustilanteessa

Tullitarkastus

Hallituksen päätöksen mukaisesti rajanylitysliikennettä rajoitetaan 13.4.2020 asti. Rajoittaminen ei koske tavaraliikennettä, eikä sen kuljetushenkilöstön tai muun kuljetusalan työntekijöiden välttämätöntä liikennettä. Tulli on ottanut kantaa poikkeavassa tilanteessa sovellettavaan tavaraliikenteen määritelmään ja sovellettaviin menettelyihin, jolla pyritään vähentämään epäselviä tilanteita rajanylityspaikoilla ja koronaviruksen leviämistä.

Hallituksen päätöksen mukaisesti tavaraliikenne jatkuu normaalisti rajanylityksen rajoittamisesta huolimatta. Tulli varmistaa omalta osaltaan tavaraliikenteen sujuvuuden sisä- ja ulkorajoilla myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Suomen ja Venäjän välinen maaraja

Tavaraliikennettä ovat ne vähintään kuorma-autoiksi luokitelluilla kuljetusvälineillä tehtävät kuljetukset, joiden kuljettajilla on Suomen ja Venäjän välisen liikenteen voimassa oleva matkalupa. Tavarankuljetus voi tapahtua myös muulla ajoneuvolla, kuten esimerkiksi tavarankuljetukseen tarkoitetulla pakettiautolla. Tällöin kuljetuksille edellytetään voimassa olevaa etuajo-oikeusmenettelyä, joka on myönnetty viimeistään 19.3.2020.

Yksittäistapauksessa on mahdollista antaa kuljetuksen jatkua, jos sen tarkoitus on kiistattomasti tavaraliikenne. Päätöksen kuljetuksen maahan pääsyn epäämisestä tekee lainsäädännön perusteella Rajavartiolaitos kuultuaan Tullia.

Muut rajanylityspaikat

Norjan, Ruotsin ja Viron rajoilla noudatetaan vastaavia tavaraliikenteen tulkinnan periaatteita kuin Venäjän rajalla, mutta erillistä lupamenettelyä ei kuitenkaan ole käytössä. Rajanylityksen tarkoitus ja yhteys tavaraliikenteeseen on kyettävä selvästi osoittamaan rajanylityspaikalla.

Lue seuraavaksi