Uutiset

Kuljetuskalusto

Trafin suunnitelmat hämmentävät katsastusalaa

Katsastusalan suurimman henkilöstöjärjestön Autokatsastajat AK ry:n puheenjohtaja Tuomo Vikstedt on huolissaan koko alan kehityksestä huonompaan suuntaan.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kaavailee merkittävää muutosta katsastustoimintaan. Lausunnolla olevan lakiesityksen mukaan katsastusväli muuttuisi vuonna 2018 siten, että uudet ajoneuvot katsastettaisiin ensimmäisen kerran vasta neljäntenä käyttöönottovuotena. Tämän jälkeen ajoneuvot katsastettaisiin kahden vuoden välein kymmeneen ikävuoteen saakka ja sen jälkeen vuosittain.

”Jos lakimuutos hyväksytään ilman siirtymäaikoja, katsastusasemaverkosto harvenee nykyisestä viidestäsadasta katsastusasemasta vähintään sadalla. Tämä tarkoittaisi 550 työtöntä katsastusalan ammattilaista”, sanoo Tuomo Vikstedt.

Katsastusvälin harventaminen olisi Vikstedtin mukaan myös riski turvallisuudelle. Suomi on sitoutunut EU-jäsenmaana puolittamaan tieliikennekuolemat ja vähentämään loukkaantuneiden määrän neljänneksellä vuodesta 2010 vuoteen 2020. Tavoite on, että vuonna 2020 tieliikennekuolemia on enintään 136 ja tieliikenteessä loukkaantuneita 5 750. Tieliikennekuolemien määrä on ollut laskussa, mutta ei tavoitellusti.

Autokatsastajat AK ry on Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenjärjestö. Se on suurin katsastus-, kuljettajantutkinto- ja tarkastusalan työntekijäjärjestö. Jäsenistö koostuu katsastajista, katsastusalan toimistotyöntekijöistä ja kuljettajatutkintotehtävissä työskentelevistä henkilöistä.

Lue seuraavaksi