Uutiset

Kuljetuskalusto

Traffic Management Finlandin ja sen tytäryhtiöiden nimet vaihtuvat

Fintraffic-logo

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (Air Navigation Services Finland Oy, Finrail Oy, Vessel Traffic Services Finland Oy ja Intelligent Traffic Management Finland Oy) nimet ovat muuttuneet 1.1.2021 alkaen. Jatkossa konserni tunnetaan nimellä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.

“Suomalaiset tarvitsevat toimivassa arjessaan liikenteenohjauspalveluitamme, digipalveluitamme ja tuottamaamme liikennetietoa vuorokauden jokaisena tuntina. Haluamme tarjota entistä yhtenäisempänä liikenteenohjausyhtiönä liikenteen palveluita helposti tunnistettavalla ja muistettavalla nimellä. Tavoitteemme on tulla sekä suomalaisille kotitalouksille, yrityksille ja muille toimijoille että kansainvälisille kumppaneillemme entistä hyödyllisemmäksi ja tutummaksi”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Fintraffic ottaa nimiuudistuksen yhteydessä käyttöönsä uuden logon ja visuaalisen ilmeen, jotka viestivät yhtiön roolia liikenteen uudistajana. Kaikkien liikennemuotojen käyttöön tulevan logon F-kirjaimen kolmikerroksisuus kuvaa liikennejärjestelmää, jossa alin kerros edustaa infrastruktuuria, keskimmäinen kerros liikennetietoa sekä digitaalisuutta ja ylin kerros loppukäyttäjien palveluita. Kilpailukykyisessä liikennejärjestelmässä kaikkia kerroksia tarvitaan ja kerrosten on toimittava saumattomasti yhdessä. Tietoa välittävän digitaalisen kerroksen rooli korostuu liikennejärjestelmässä tulevina vuosina, jotta matka- ja kuljetusketjuista voidaan kehittää mahdollisimman sujuvia.

“Maat, jotka onnistuvat saamaan tiedon parhaiten liikkumaan käyttäjien, liikennevälineiden, matka- ja logistiikkapalveluiden sekä infrastruktuurin välillä, tulevat liikenteen edelläkävijöiksi. Käytännössä kyse on palveluiden parantamisen lisäksi onnettomuuksien, ruuhkien, päästöjen sekä kotitalouksille, yrityksille ja yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten vähentämisestä. Tässä työssä haluamme olla Suomelle mahdollisimman suureksi hyödyksi”, Korhonen toteaa.

Talvinen tie

Fintrafficin tavoitteena on rakentaa tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa Suomeen maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennejärjestelmää ja tukea näin liikenteen digitalisaation avulla suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä entistä kestävämmäksi.

”Yhteinen identiteetti heijastaa myös sitä, että haemme entistä vahvemmin yhteisiä tapoja toimia. Vähennämme muun muassa käytössä olevien tietojärjestelmien määrää, mikä tuo sekä kustannussäästöjä että sujuvuutta työn tekemiseen.”

Liikenteenohjauskonserniin kuuluvien yhtiöiden uudet nimet muodostuvat palvelutarjontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kuvaavan sanan lisäksi yhteisestä Fintraffic-nimestä.  

Yhtiöiden viralliset nimet ovat 1.1.2021 alkaen seuraavat:

Entiset nimetUudet viralliset nimet
Traffic Management Finland Oy + Ab + Ltd Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy
Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab
Traffic Management Company Fintraffic Ltd 
Air Navigation Services Finland Oy + Ab + LtdFintraffic Lennonvarmistus Oy
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab
Fintraffic Air Navigation Services Ltd
Finrail Oy + Ab + LtdFintraffic Raide Oy
Fintraffic Järnväg Ab  
Fintraffic Railway Ltd
Intelligent Traffic Management Finland Oy + Ab + LtdFintraffic Tie Oy
Fintraffic Väg Ab
Fintraffic Road Ltd
Vessel Traffic Services Finland Oy + Ab + LtdFintraffic Meriliikenteenohjaus Oy
Fintraffic Sjötrafikledning Ab
Fintraffic Vessel Traffic Services Ltd

Lue seuraavaksi