Uutiset

Kuljetuskalusto

TIP Trailer Services panostaa palveluun

Perävaunujen vuokraajana tunnettu TIP Trailer Services on astunut uuteen aikakauteen kasvattamalla valikoimaan kuuluvien palveluiden määrää. Palvelutason kohottamiseksi on TIP avannut Keravalle uuden toimipisteen, jossa tarjotaan kattavasti huolto- ja korjaamopalveluita.

TIP Trailer Services on reilun 50 000 yksikön laivastollaan yksi maailman suurimmista perävaunujen vuokraus- ja leasingtoimintaa harjoittavista yrityksistä. Alallaan vahvana toimijana tunnettu yritys haluaa kuitenkin kasvaa edelleen tarjoamalla asiakkailleen aiempaa laajempia ja kattavampia palveluita. Yksi viime vuosien tärkeimmistä kasvualueista onkin ollut asiakasyritysten oman kaluston huolto- ja kunnossapito. 

”Vastaamme markkinoiden asettamiin haasteisiin kesäkuussa käyttöönotetulla täyden palvelun korjaamolla. Normaalien perushuoltojen lisäksi toimipisteemme palvelee niin rengasasioissa, korikorjauksissa kuin katsastuksissakin. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös akseli- ja jarrutyöt sekä kylmäkoneiden korjaukset”, kertoo Pohjoismaiden kaupallinen johtaja Kenneth Hellsten uutuuttaan hohtavissa tiloissa Keravalla. Toiminta uusissa, sisäänsä kerralla 11 yksikköä nielaisevissa tiloissa käynnistyi kesäkuun alkupäivinä neljän ammattitaitoisen asentajan voimin. Henkilöstön määrää tullaan vahvistamaan heinäkuun aikana edelleen neljällä osaajalla ja pitkällä aikavälillä tavoitteena on kasvattaa henkilökunnan määrä 12 asentajaan. 

TIP Trailer Services tunnetaan Suomessa lähinnä perävaunukaluston vuokraajana, jolle kaluston luotettavuus ja toimintavarmuus ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä. Vastikään avatun korjaamon ensisijaisena tehtävänä onkin oman laivaston huolettomien kilometrien turvaaminen, mutta samalla osaamista ja palveluita tarjotaan myös omaa kalustoa käyttäville asiakkaille.

”Toimimme täällä normaalin kaupallisen, mutta yksinomaan perävaunuihin keskittyneen korjaamon tavoin”, summaa TIP Trailer Services:n toimitusjohtaja Bob Fast (oik.), jonka mukaan oman korjaamon kautta TIP pääsee tarjoamaan kalustonhallintapalveluita myös omaan kalustoon nojaaviin yrityksiin.

”Laajan oman laivaston lisäksi vastaamme Euroopassa yli 20 000 asiakasperävaunun huollosta ja kunnossapidosta”, summaa Fast, jonka mukaan omalla kalustolla operoivat yritykset ovat kuitenkin kiinnostuneita toimintaa tukevista palveluista. Fastin mukaan TIP:n vuosikymmenten ajan jatkunut työ perävaunujen parissa on tuonut mukanaan myös asiakaspalvelukykyä ja toimintaa tehostavaa kokemusta ja osaamista. 

Toimitusjohtaja Bob Fastin mukaan TIP Trailer Services -huoltoverkosto nojaa Euroopassa 40 omaan korjaamoon. Ensimmäiset pohjoismaiset korjaamot avattiin vuosituhannen vaihteessa, nyt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on 8 korjaamoa ja seuraavan viisivuotiskauden aikana määrä on tarkoitus kaksinkertaistaa.

Omista korjaamoistaan huolimatta TIP luottaa jatkossa myös paikallisiin sopimuskorjaamoihin. ”Nyt avatun oman toimipisteen turvin teemme lähinnä ennakkohuoltoja sekä eteläisen Suomen alueella tehtäviä korjauksia. Suomalaisverkostossamme on tällä hetkellä vajaat parisenkymmentä paikallista korjaamoa”, muistuttaa Hellsten, jonka mukaan Euroopassa verkostoon kuuluu kaikkiaan 7000 pistettä. 

”Verkoston laajuus ja kattavuus on yksi kilpailuvalteistamme”, summaa Fast, joka muistuttaa myös huoltoautojen merkityksestä.

”Monesti pienet ja nopeasti tehtävät korjaukset voidaan tehdä huoltoauton turvin suoraan tien päällä tai asiakkaan luona, jolloin vältytään perävaunun tarpeettomalta siirtämiseltä korjaamolle”.

TIP investoi myös kalustoon

TIP Trailer Services näkee tulevaisuuden positiivisena, joten yrityksessä on päätetty investoida 29 miljoonaa euroa kalustoon Pohjoismaissa. Investoinnin kautta vuokrakaluston määrä kasvaa 740  perävaunulla, joista ensimmäiset luovutetaan asiakkaiden käyttöön jo kesän aikana. Pohjoismaiden kaupallisen johtajan Kenneth Hellstenin mukaan nyt tehty investointi on kiinalaisen HNA:n suojaan siirtyneen yrityksen laajentumis- ja kasvustrategian ensimmäinen askel.

”Perävaunut ovat tyypillisiä vuokravaunuja; umpikaappien ja kapelliperävaunujen ohella hankimme kokosivuaukeavia ratkaisuja”, kertoo Hellsten, jonka mukaan  Oy Närko Ab toimittaa 40 perävaunua.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi