Uutiset

Kuljetuskalusto

Temporentin siirtotilat ovat taloja

Siirtotiloista tuppaa tulla mielikuva parakeista, yksinkertaisista pienistä kopeista. Temporent on lähestynyt asiaa tavallisten rakennusten rakennustavasta lähtien ja heidän ratkaisunsa ovat pitkälle kuin mitä tahansa taloja. Työmaaparakkien kilpailija ei Temporentin ratkaisu ole, vaan käyttökohteet ovat kouluja, päiväkoteja ja erilaisia toimistotiloja.

Temporentin ratkaisu ei ole uusi keksintö. Ratkaisun toteuttaminen aloitettiin jo 20 vuotta sitten Ruotsissa osana Skanska-konsernia. Kymmenen vuotta sitten Temporentin toiminta laajeni Tanskaan ja Norjaan, viime vuonna oli vuorossa Suomi, kun Temporent Oy perustettiin.

Toimistotilojen hankinnassa vuokratilat ovat hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun lisätilalle on tarvetta, mutta ei ole investointimahdollisuuksia. Vuokrauksessa on myös omat taloushallinnolliset etunsa. ”Uskon, että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa yrityspäättäjät innostuvat tällaisesta mahdollisuudesta. Vuokrattujen siirtokelpoisten tilojen avulla päästään nopeasti ja kustannustehokkaasti liikkeelle silloin, kun se on yrityksen toiminnalle tärkeää. Tilat ovat asiakkaan käytössä jopa neljässä viikossa”, kertoo Temporent Oy:n Suomen maajohtaja Farnk Blomqvist.

Rakennusten idea on pitkälle standardisoitu moduuliratkaisu, jolloin sopivia moduuleita yhdistelemällä saadaan aikaiseksi käyttökohteeseen soveltuva ratkaisu. Moduulit rakennetaan kahdessa isossa tehtaassa Ruotsissa. Rakennustekniikka on samanlaista kuin elemementtitaloissa ja esimerkiksi eristevahvuutena käytetään 150 mm:ä.

Erilaisia moduulisarjoja on muutama, joista Suomeen tuodaan kahta mallia: Kloss ja Kubik. Kloss on yleisesti koulurakennuksissa käytettävä ratkaisu ja nimen omaan siihen suunniteltukin.

Kubik on paremmin varusteltu, pääasiassa toimistorakennuksissa käytettävä ratkaisu, sisältäen muun muassa jäähdytysilmastoinnin.

Varsinaisia perustuksia eivät Temporentin tilat vaadi. Usein rakennuksen pohjaksi ajetaan murskepatja, vesi-, viemäri- ja sähköliittymät toki huomioiden.

Rakennuksen käyttöaikana Temporent ei unohda omaisuuttaan. Tilojen huolto, kuten suodatinten vaihto ja sähkötarkastukset kuuluvat vuokrasopimukseen. Luonnollisesti päivittäinen kunnossapito, kuten siivoukset, lumityöt, lamppujen vaihdot ja muut sellaiset kuuluvat vuokraajalle. Tarvittaessa normaalista kulumisesta johtuvia korjaustöitäkin tehdään. Hyvä huolto takaa myös sen, että vuokra-ajan jälkeen moduulit ovat hyvässä kunnossa ja ne voidaan siirtää taas uuteen kohteeseen. Siirtojen yhteydessä moduulit peruskunnostetaan vastaamaan vaatimuksia. Esimerkiksi seinät yleensä saavat uuden maalin tässä vaiheessa.

Tyypillisin Temporentin tilojen käyttökohde on koulun siirtotila ison remontin ajaksi tai muuten väliaikaisen tarpeen tyydyttämiseksi. Näitä ratkaisuja ovat Temporentin vuokraukset 60-prosenttisesti. Myös Suomessa ensimmäinen Temporent-ratkaisu on viereisessä kuvassa oeva koulu, joka on käytössä parhaillaan Mäntsälässä. Temporentin tiloilla toimivuus on samalla tasolla kuin kiinteäksi rakennetulle ratkaisulla.

Mutta paljon on muitakin ratkaisuja, pääasiassa erilaisia toimistotiloja. Asuinrakennuksiksi Temporentin tiloja ei vuokrata, vaikka rakennustekniikka onkin kiinteiksi rakennettuja vastaavaa.

Kävimme Ruotsissa katsomassa miten koulurakennuksen pystyttäminen sujuu. Tukholman lähistöllä oli koulun pihasta kuorittu nurmi pois ja ajettu siihen murskepeti. Päälle oli tuotu perustukset ja nostettu moduulit paikoilleen. Parhaillaan oli käynnissä päädyn ulkoverhouselementtien kiinnittäminen ja sisustuksen viimeistely oli pääsemässä vauhtiin. Jokaisessa moduulissa on sisäänkäyntiovi, joten ulko-ovia on luultavasti ainakin tarpeeksi.

Oven puoleisessa päässä moduulia sijaitsevat talotekniikan komponentit. Siksi tilat tällä reunalla ovat matalampia kuin luokkahuoneiden puolella. Tällä puolella sijaitsevat toimisto- ja pienhuoneet sekä wc-tilat. Käyttötarkoituksesta johtuen tähän kohteeseen oli rakennettu erikoismoduuli inva-wc-tilojen poikkeuksellisen suurta tarvetta varten, sillä tilat on vuokrattu erityisoppilaiden tarpeisiin.

Itse luokkahuone on aivan tavallisen luokkahuoneen näköinen. Kun tietää, että on kyse moduuliratkaisusta, löytää sen piirteet kyllä, mutta muuten asia jää helposti huomaamatta. Esimerkiksi luokkahuoneiden väliset ovenpaikat voi kyllä havaita, kun tietää mistä on kyse. Tässä tapauksessa ovia ei ole luokkien välille haluttu. Kulku luokkien välillä tapahtuu sisätiloissa matalammassa osuudessa sijaitsevaa käytävää pitkin. Moduulin sauma on tässä Kloss-ratkaisussa peitetty listalla. Usein Kubik-ratkaisussa nämä saumat lattioissa hitsataan, jolloin moduulirakenteisuus ei paljastu kovinkaan helposti tästäkään yksityiskohdasta.

Esimerkiksi Solnassa Karoliinisen sairaalan alueella on Temporent-tiloja. Siellä on muun muassa Astrid Lindgrenin lastensairaalalla käytössä laajennustiloja Temporentiltä vuokratuissa tiloissa. Tilat on rakennettu kolmeen kerrokseen ja liitetty käytävällä päärakennukseen.

Saman sairaalan alueella on kolmikerroksinen Kubik-toimistorakennus Temporentiltä. Sen alkuperäinen vuokra-aika on jo umpeutunut ja tilat ovat tällä hetkellä tyhjinä, mutta sairaalalla on jotakin suunnitelmia tilojen käyttöön eikä se ole halunnut luopua tiloista, joten vuokrasuhde lienee jatkumassa vielä pitkään tämänkin rakennuksen osalta.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi