Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvinopeudet käyttöön Lapissa torstaista 20.10. alkaen

Kuva: Eero Kenttälä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella torstaista 20.10. alkaen. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan torstain ja perjantain aikana. Rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Nopeusrajoituksia alentamalla parannetaan liikenneturvallisuutta vuodenaikana, jolloin sää- ja keliolosuhteet vaihtelevat ja onnettomuusriski kasvaa. Lapin ELY-keskus muistuttaa, että nopeusrajoitusmerkki ilmoittaa vain suurimman sallitun ajoneuvon nopeuden. Nopeus tulee kuitenkin aina sovittaa tien kunnon, kelin, näkyvyyden ja muiden liikenneolosuhteiden mukaan. Nopeutta alentamalla voidaan myös paremmin välttää porokolareita.

Lapissa ei tule muutoksia aikaisempiin talvinopeusrajoituksiin. Kemi-Tornio – moottoritien suurin sallittu nopeusrajoitus 120 kilometriä tunnissa alennetaan 100 kilometriin tunnissa. Kemin kohdan moottoritien nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa on voimassa myös talvikautena. Lisäksi sadan kilometrin rajoitus pysyy osalla Lapin valtateiden 4, 5, 21 ja 29 sekä osalla kantateiden 79 ja 82 tieosista. Yhteensä ns. talvisatasia jää noin 710 kilometriä.

Kesänopeusrajoituksiin siirrytään maalis-/huhtikuun (2023) aikana.

Lue seuraavaksi