Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan ensi viikolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

80 km/h nopeusrajoitus maantiellä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2022–23 otetaan käyttöön koko maassa viimeistään viikolla 43. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Väyläviraston ohjeen mukaisessa laajuudessa. Merkkien vaihto aloitetaan keskiviikkona 26.10.2022 ja merkkien tulee olla vaihdettuina perjantaina 28.10.2022.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 km/h tieosuuksia noin 700 km

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa 1 750 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 600 km. Maanteille jää talviajaksi noin 700 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on noin 250 km.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 180 km alennettua 70km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähenevät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 % henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksista ja 29 % liikennekuolemia niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan. Vähenemä tarkoittaa vuosittain lähes 40 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään noin kymmenen kuolemantapausta. Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi. (Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2015).

Lue seuraavaksi