Uutiset

Kuljetuskalusto

Suomen ympäristöopisto SYKLI: ei pelkkää pätevyyttä – huippuosaamista liikenteeseen

Logistiikan koulutukset on tarkoitettu raskaan kaluston kuljettajille sekä palo- ja pelastusviranomaisille. Sykli tarjoaa myös yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Sykli  tähtää siihen, että Suomen teillä liikkuva raskaskalusto kulkee ammattitaitoisten, muut huomioivien ja ympäristöä kunnioittavien kuljettajien ohjauksessa.

Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n omistavat Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutus­säätiö, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Ympäristöyritysten Liitto.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on koulutuksen järjestämisluvassa antanut Suomen ympäristöopisto Syklille erityistehtävän huolehtia ympäristöhuollon koulutuksen saatavuudesta koko valtakunnan alueella. OPM on myös myöntänyt Syklille järjestämisluvan kuorma-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi.

Syklille on myönnetty työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän myötä ympäristöalan koulutustarpeiden ennakointia ja asiakkaiden osaamistarpeiden kartoitusta kehitetään edelleen tiiviisti yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Vuoden 2009 aikana Syklin koulutuksiin osallistui 2342 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäivien lukumäärä oli 33 317.

Syklin vihreä linja

Syklin logistiikan tuoteryhmä huolehtii kuljetusalan ammattilaisten täydennyskoulutuksesta. Sykli antaa yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutusta sekä kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Syklillä kouluttajina toimivat logistiikan ammattilaiset, joilla on pitkäaikainen kokemus alan kouluttajina. Osalla heistä on myös vankka kokemus työskentelystä kuorma-auton-, linja-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajana sekä alan yrittäjänä. Vuosittain Sykli kouluttaa noin 900 ammattikuljettajaa ympäri Suomen.

Syklin vihreä linja on koulutuspaketti, joka sisältää kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviin (CAP) mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. Ammattipätevyyden säilyttämiseksi on kuorma- ja linja-autonkuljettajien käytävä viisi CAP-koulutuspäivää vuoteen 2014 mennessä. Myös taksinkuljettajilla on vaatimuksena yhden päivän jatkokoulutus vuoteen 2015 mennessä. Koulutuspäivissä opiskellaan sekä teoriassa että käytännönharjoituksissa kuljettajan työtehtävissä olennaisesti vaadittuja turvallisuuteen, taloudellisuuteen ja ennakoivaan ajotapaan liittyviä asioita. Koulutusohjelmat ovat Liikenteen turvallisuusviraston Trafin (aiemmin AKE) hyväksymiä.

Syklin vihreä linja -koulutuksia järjestetään avoimina koulutuspäivinä Syklin toimipisteissä Riihimäellä sekä Malmilla. Koulutusohjelmiin voi ilmoittautua myös non-stopina eli kun ilmoittautuneita on 10 henkilöä, koulutus järjestetään. Kuljetus­yrityksille Syklin vihreä linja tarjoaa joustavan ratkaisun hankkia kuljettajilleen rekisteröidyn ammattipätevyyden joko yksittäisinä päivinä tai koulutuspakettina. Koulutus voidaan järjestää tilaajan valitsemassa paikassa, esim. yrityksen omissa tiloissa, hotellissa, laivakoulutuksena tai Syklin tiloissa. Koulutusajankohdan valitseminen on joustavaa ja koulutuksia järjestetään myös viikonloppuisin, mikä helpottaa kuljettajien työjärjestelyitä. Asiakas voi laatia oman koulutuspaketin, esim. 5 direktiivipäivää, tarvitsemistaan aiheista. Mikäli sopivaa, valmista koulutusohjelmaa ei löydy, Sykli räätälöi halutun direktiivipäivän ohjelman ja hakee sille hyväksynnän Trafissa.

Tulevaisuuden tarpeet ennakoidaan nyt

Kuljetusyrittäjät tarvitsevat ammattitaitoisia kuljettajia ja alan ammattitutkinto on yksi dokumentti ammattipätevyydestä. ”Kuljettajista on pulaa, nykytilanteesta huolimatta”, kertoo Syklin logistiikan tuotevastaava Arto Niemi. Yksi alan suurimmista haasteista on ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Uusia kuljettajia tarvitaan lähivuosina arvioiden mukaan noin 3000 vuosittain ja tämän lisäksi alalla jo toimivat, noin 80 000 kuljettajaa, joutuvat päivittämään tietojansa käytännössä kerran vuodessa. ”Näihin tarpeisiin meillä Syklissä reagoidaan jo nyt, ja logistiikan koulutustemme suosio onkin kasvussa”, Niemi toteaa.

Syklillä on myös oma säiliö­simulaattori, jota käytetään pelastushenkilöstön ja säiliöautonkuljetta­jien koulutukseen mahdollisten onnettomuuksien varalta. 

 

www.sykli.fi

 

Lue seuraavaksi