Uutiset

Kuljetuskalusto

Sucros vaihtaa maakaasuun ja biokaasuun

Suomalainen Nordzucker Group -konserniin kuuluva sokeriteollisuusyhtiö Sucros Oy on päättänyt vaihtaa Säkylän juurikassokeritehtaansa kolmen kattilan polttoaineen raskaasta polttoöljystä ja kivihiilestä Gasumin toimittamaan nesteytettyyn maakaasuun (LNG) ja biokaasuun (LNG) ja siten vähentää merkittävästi tehtaan päästöjä. Kiertotaloutta edistävä Gasum hyödyntää jo ennestään Sucroksen tytäryhtiöltä Suomen Sokerilta hankkimaansa jätevesilietettä ja biolietettä biokaasutuotantonsa raaka-aineina.

Gasumin ja Sucroksen nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) toimituksia koskeva sopimus tulee voimaan syksyllä 2022, jolloin LNG:n varastosäiliöt, höyrystimen ja teollisuusautomaation sisältävä terminaali saadaan kaupalliseen käyttöön. Terminaalin hankkii ja rakennuttaa Gasum, ja nesteytetty kaasu kuljetetaan terminaaliin rekoilla Gasumin Porin LNG-terminaalista.

Kiertotaloutta edistävä Gasum käyttää jo ennestään Sucroksen tytäryhtiöltä Suomen Sokerilta hankkimaansa jätevesilietettä ja biolietettä biokaasutuotantonsa raaka-aineina. Gasumin biokaasua käytetään teollisuusprosesseissa, teollisuuden ja kotitalouksien lämmön- ja sähköntuotannossa sekä merenkulun ja tieliikenteen polttoaineena. Gasumin Turun, Lohjan ja Huittisten biokaasulaitokset vastaanottavat kaikkiaan lähes 3 000 tonnia biokaasun raaka-ainetta vuodessa. Tämä edistää merkittävästi suomalaista vähäpäästöisen energian tuotantoa ja kiertotaloutta.

Sucros Oy:n tehdas Säkylässä on Suomen ainoa juurikassokeritehdas. Sucros Oy ja sen tytäryhtiö Suomen Sokeri Oy ovat osa Euroopan toiseksi suurinta sokeriyritystä Nordzucker Groupia.

Siirtyminen nesteytetyn maakaasun ja biokaasun käyttöön auttaa teollisuuden toimijoita pääsemään päästötavoitteisiinsa

Kun polttoaine vaihdetaan öljystä ja kivihiilestä nesteytettyyn maakaasuun (LNG), rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt poistuvat kokonaan ja hiilidioksidipäästötkin pienenevät 38 prosentilla. Uusiutuvaa biokaasua käyttämällä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna. LNG:tä voi myös sekoittaa biokaasuun ja siten hyötyä kestävästä tavasta tuottaa energiaa.

“Siirtyminen ympäristöystävällisempien energialähteiden käyttöön on tärkeä osa Nordzuckerin sitoutumista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja sitä kautta sokerintuotannon ilmastovaikutusten pienentämiseen. Nordzucker Groupilla on tiukat tavoitteet asettava GoGreen-ohjelma, johon sisältyy merkittäviä tulevia investointeja ympäristöystävällisiin teknologiaratkaisuihin. Suunnitteilla on lisäksi panostuksia tuki- ja uudistustoimiin Euroopassa ja Australiassa,” sanoo Sucroksen Säkylän laitoksen tehdaspäällikkö Jussi Urponen.

“Autamme tietenkin todella mielellämme Sucrosta vähentämään päästöjään tällä avaimet käteen -ratkaisulla. Vaihto kivihiilestä kaasuun tuo Sucrokselle paljon kustannustehokkuus- ja toimitusvarmuusetuja. Toimitusvarmuus on asiakkaillemme yhä tärkeämpää, ja toimitamme nesteytetyn kaasun Säkylään lähiseudulla eli Porissa sijaitsevasta terminaalistamme. Tämä lisää toimitusvarmuutta entisestäänkin,” sanoo Gasumin teollisuusasiakkaista vastaava johtaja Tommy Mattila.


Lue seuraavaksi