Uutiset

Kuljetuskalusto

Lähes 42 000 tonnia vähemmän hiilidioksidia

Gasumin vuoden aikana Suomessa myymä liikennekaasu vähensi liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 42 000 tonnilla. Koko Suomen liikennekaasumarkkina kasvoi vuonna 2021 selvästi. Kaasun kysynnän lisäksi kasvua vauhditti esimerkiksi raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatuki. Haasteita vuoden aikana markkinaan toivat edelleen jatkunut koronapandemia ja useita aloja haastanut globaali komponenttipula, jotka heijastuivat kaasuautojen toimitusaikoihin. Kaiken kaikkiaan kysyntä liikkumisen vähäpäästöisille ratkaisulle kasvoi kaikissa segmenteissä.

Gasum kasvatti vuoden 2021 aikana myymänsä liikennekaasun määrää selvästi. Yhtiön vuoden aikana Suomessa myymä liikennekaasu vähensi liikenteen hiilidioksidipäästöjä lähes 42 000 tonnilla. Päästövähenemä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna peräti 61 prosenttia.

Kehitykseen on vaikuttanut erityisesti kaasukuorma-autojen kasvanut määrä. Logistiikkayritysten investointeja kaasuun ovat vauhdittaneet kuljetusasiakkaiden kasvaneet päästövähennystavoitteen, jotka suosivat vähäpäästöisiä kuljetusvaihtoehto. Osansa on ollut myös valtion hankintatuella, jota voi hakea kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintaan. Kaasukuorma-autoja ensirekisteröitiin vuoden 2021 aikana lähes 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

”Hankintatuella on ollut merkittävä rooli liikennekaasumarkkinan kasvussa. Useat yritykset ovat testanneet kaasukalustoa toiminnassaan positiivisin tuloksin, mikä on lisännyt entisestään kaasulogistiikkaan siirtymistä. Kaasulla on jatkossakin merkittävä rooli vähäpäästöisenä logistiikan ratkaisuna, jonka markkinaosuus on vahvassa kasvussa”, Gasumin liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio sanoo.

Laki kaasukäyttöisten pakettiautojen ja kuorma-autojen hankintatuen jatkosta tuli voimaan 1.1.2022. Tukea voi saada myös bensiiniauton muuntamiseen kaasukäyttöiseksi. Hankinta- ja muuntotukien määräraha vuodella 2022 on kuusi miljoonaa euroa.

Kasvava infra tukee kaasun kysyntää

Osansa kaasun menekin positiivisessa kasvussa on myös jatkuvasti laajentuvalla kaasutankkausasemien verkostolla. Vuoden 2021 Gasum avasi Suomeen neljä kokonaan uutta asemaa. Lisäksi vuoden aikana tehtiin laajennustöitä niin ikään neljällä asemalla.

LNG-tankkaus

”Gasumin ohella myös muut toimijat ovat avanneet uusia asemia eri puolelle Suomea. Asemaverkoston kasvua vauhdittaa liikennekaasun kasvaneen kysynnän lisäksi myös Energiaviraston vuosittain myöntämä infrastruktuurituki. Useille eri kaasutankkausasemahankkeille on myönnetty investointitukea”, Olli Paasio toteaa.

Kaasun hintakehityksen myötä Gasumin asemien edullisin vaihtoehto oli lokakuusta 2021 lähtien biokaasu. Biokaasu onkin kasvanut Gasumin liikenneasemien myydyimmäksi tuotteeksi. Siinä missä aiemmin noin puolet kaasuautoilijoista valitsi tankatessaan polttoaineekseen erittäin vähäpäästöisen biokaasun, on se nyt lähes jokaisen autoilijan valinta.

Komponenttipula ja koronapandemia venyttivät kaasuautojen tilausaikoja

Pandemian vaikutukset näkyivät edelleen henkilöautojen ensirekisteröinnissä. Vuonna 2021 rekisteröitiin kaikkiaan vain kaksi prosenttia enemmän uusia henkilöautoja kuin vuonna 2020. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöautoja rekisteröitiin lähes 14 prosenttia vähemmän.

Tilanne heijastui myös uusiin kaasuautoihin, joiden määrän kasvu taittui aiempiin vuosiin verrattuna. Tästä huolimatta Suomen kaasukäyttöisten henkilöautojen määrä kasvoi vuoden aikana noin 16 prosenttia. Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli liikennekäytössä lähes 14 400 kaasuhenkilöautoa.

”Maailmanlaajuinen komponenttipula ja koronapandemian aiheuttamat katkokset vaikuttivat suoraan kaasuautoja maahantuovien valmistajien tuotantoon. Käytettynä maahantuotavien kaasuautojen määrään tilanne ei kuitenkaan vaikuttanut läheskään samassa määrin”, Gasumin liikenteen Business Manager Heidi Kuoppala kertoo.

Komponenttipula ja pandemia venyttivät osaltaan myös kaasukuorma-autojen tilausaikoja, jotka ovat tällä hetkellä lähes kaksi kertaa tavallista pidemmät

Kaasukäyttöisten henkilöautojen hankintatuki edistäisi biokaasun paikallista tuotantoa

Valtio on asettanut ilmasto- ja energiastrategiassaan Suomen tavoitteeksi 50 000 kaasukäyttöistä henkilöautoa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä autojen määrän kehitys on vielä tavoitteen mukainen, mutta mikäli uusien kaasuautojen rekisteröintimäärät pysyvät vuosien 2020 ja 2021 tasolla, jäädään kehityksessä jälkeen. Yksi ratkaisu voisi olla hankintatuen ulottaminen myös kaasukäyttöisiin henkilöautoihin.

Volvo FH LNG Gasum-kaasutankkausasemalla

”Tiedämme, että kaasuautoilla ajavat asiakkaamme ovat tyytyväisiä kaasuun käyttövoimana ja etenkin sen positiivisiin ilmastovaikutuksiin. Jo maltillisella lisäkannustimella kaasuauto voisi olla vielä nykyistä useammalle kuluttajalle ja yritykselle matalan kynnyksen vaihtoehto vihreämpään autoiluun siirtymiseksi”, Heidi Kuoppala toteaa.

Kaasuautoilun tukeminen edistäisi myös kiertotaloustavoitteiden saavuttamista lisäämällä paikallisesti tuotetun, uusiutuvan biokaasun käyttöä ja tuotantoa. Biokaasun elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat jopa 90 prosenttia perinteisten polttoaineiden päästöjä pienemmät. Lisäksi biokaasun käyttö poistaa lähes kokonaan autoilun aiheuttamat, terveydelle haitalliset lähipäästöt.Lue seuraavaksi