Uutiset

Kuljetuskalusto

Speed Curtain nopeuttaa kuormankäsittelyä

Speed Curtain –kapelli rakentuu perinteisen riippuvan peitteen sijasta kiskojen välissä liikkuvaan peitteeseen. Helpon ja mutkattoman käsittelyn varmistamiseksi peite on kiinnitetty laakeroituihin liukupaloihin, jotka pysyvät tiukasti kiskossa. Käytetyn kiinnitystavan ja peitteen sisään integroitujen tolppien ansiosta aina kireänä pysyvän peitteen kiinnittämiseen tarvittavien solkien määrää on voitu vähentää. Peitteen avaamisen myötä vapautuu 8,75 metrin tila kuormankäsittelyä varten ja peite voidaan niputtaa kumpaankin päähän kuormatilaa.

Perinteisen kapelliperävaunun irtotolpista on myös luovuttu, mikä omalta osaltaan nopeuttaa kuormausta ja purkausta. Tolppien käsittelystä luopuminen parantaa myös kuljettajien työturvallisuutta, sillä kaikki kuormatilan avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät toimet voidaan tehdä lavalle kiipeämättä.

Ennen markkinoille laskemista pikakapellia on testattu eri puolilla Eurooppaa useiden asiakkaiden käytössä. Kokemusten perusteella rakenne on erittäin toimintavarma ja luotettava, eikä se vaadi erityistä kunnossapitoa tai rasvaamista.  

DIN EN 12642 code XL-vaatimukset täyttävä pikakapellirakenne tuo mukanaan myös työskentelyn helppoutta, sillä rakenteen kerrotaan toimivan perinteisiä ratkaisuja jouheammin niin tuulessa kuin tuiskussa.

Kuormankiinnitystä varten reunaprofiilissa on 30 paria sidontalenkkejä sekä yhtenäinen kisko pitämässä kuormalavat paikoillaan. Kuorma voidaan tukea myös lattiaan ja kattoon kiinnitettävillä tolpilla.

Speed Curtain –peite voidaan asiakkaan toiveiden mukaan asentaa joko molemmin puolin tai vain toiselle puolen perävaunua. Peite soveltuu käytettäväksi niin normaalikorkuisessa kuin mega-perävaunussakin, myös yhdessä liukukaton kanssa. Aina kireällä pysyvä peite auttaa myös polttonestetalousjahdissa.

Lue seuraavaksi