Uutiset

Kuljetuskalusto

Sote-uudistus muuttaa julkisia ajoneuvohankintoja

Volvo FE Electric latauspistoke

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli sote-uudistuksen vuoksi lakia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tarkastellaan uudestaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille tulee määrittää, mitä velvoitetasoja hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin tulisi soveltaa. Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa lainsäädäntömuutosten valmistelun.

Elokuussa 2021 voimaan tullut laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja. Laki koskee esimerkiksi kuntien, valtion tai seurakuntien ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lisäksi lailla säädellään käyttöoikeussopimuksella tehtyjä hankintoja. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille määritetään, mitä velvoitetasoja hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin tulisi soveltaa. Kuntien hankintoja koskevat ympäristöystävällisten ajoneuvohankintojen vähimmäisosuudet on laissa eriytetty alueellisten eroavaisuuksien huomioimiseksi.

Lisäksi arvioidaan, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden käyttöä. Lainsäädäntö tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2050 ja on osa hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekarttaa.

Lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausunnoille kesällä 2022. Hyvinvointialueiden velvoitteiden eriyttämisestä sekä mahdollisesta seuraamusmaksusta on tarkoitus teettää asiantuntijaselvitykset.

Lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2023, jolloin sote-tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.Lue seuraavaksi