Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL kumppaneineen esittää lievennyksiä ajo- ja lepoaikoihin koronatilanteen vuoksi

Tuloste digipiisturista

Tavara- ja henkilöliikenteen työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Linja-autoliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ovat pyytäneet, että liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto päättävät ns. ajo- ja lepoaika-asetuksen (N:o 561/2006) 14(2) artiklan mukaisen kansallisen poikkeuksen käyttöönottamisesta.

Kansallisen poikkeuksen käyttöönotto on tarpeen nykyisessä poikkeustilanteessa, jonka koronavirusepidemia/-pandemia (COVID-19) on aiheuttanut ja tulee laajemmin nopealla aikataululla aiheuttamaan, jotta yhteiskuntamme perustoimintojen toimivuus pystytään varmistamaan.

Järjestöt esittävät lievennyksiä enimmäisajoaikoihin, vuorokautiseen ja viikoittaiseen lepoaikaan sekä taukojen jaksottamiseen. Esitetty poikkeus vastaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jo voimaan tulleita ajo- ja lepoaika-asetuksen 14(2) artiklan poikkeuksia.

Lue myös: Ruotsissa poikkeuksia ajo- ja lepoaikoihin koronaviruksen takia

Lue seuraavaksi