Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL vaaleissa – maantielogistiikasta kilpailukykyä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n teemat eduskuntavaaleissa ovat ytimekkäästi tiestö, verotus, hallinnolliset maksut ja kuljettajat. SKAL selvittää puolueiden ja ehdokkaiden kantoja vaaliteemoihin kyselyllä.

Suomi tarvitsee päättäjiä, jotka tähyävät tulevaisuuteen ja ymmärtävät maanteiden tavaraliikenteen merkityksen. Toimiva maantielogistiikka on vireän elinkeinoelämän edellytys nyt ja tulevaisuudessa. Toimiala työllistää runsaat 100 000 suomalaista ja sen liikevaihto on lähes 6 miljardia euroa. Liikenteen ja logistiikan automaatio ei vähennä kuljetuspalveluiden, työvoiman ja toimivan tieverkon tarvetta tulevaisuudessakaan.

SKAL on lähettänyt puolueille kyselyn, joka luotaa päättäjiksi pyrkivien asenteita toimialalle tärkeisiin kysymyksiin. Tavoitteena on tarjota kuljetusalan ammattilaisille tukevat eväät äänestyspäätöksen tekoon.

SKAL:N VAALITEEMAT:

Tiestö

Maantiet kantavat yli 70 prosenttia tavaroista ja yli 90 prosenttia henkilöliikenteestä. Tieliikenteen rahoitus on saatettava tasolle, joka vastaa sen painoarvoa yhteiskunnassamme.

·         Infrarahoituksen pääpaino on asetettava perustienpitoon.

·         Liikenneverkon korjausvelan poistoon on osoitettava 300 miljoonaa euroa vuotuista lisärahoitusta vuoteen 2027 saakka.

·         Teiden ja painorajoitettujen siltojen korjaamiseen tarvitaan Liikenneviraston arvion mukaan lisäksi yhteensä 400 miljoonaa euroa.

Verotus

Vuoden 2012 jälkeen dieselin polttoainevero on noussut yli 14 senttiä litralta. Jokainen sentti nakertaa kotimaisen logistiikan ja viennin kilpailukykyä.

·         Kuorma-autojen käyttämän dieselin verotus on alennettava EU:n minimitasolle polttoaineveronpalautusjärjestelmällä. Järjestelmän hallinnolliset kustannukset ovat kevyet.

·         Myös ulkomainen raskas liikenne on saatava maksamaan tiestömme käytöstä ottamalla käyttöön tiemaksujärjestelmä eli vinjetti. Sen avulla voidaan myös valvoa rajan yli tulevaa liikennettä.

Hallinnolliset maksut

Nykyinen sakkojärjestelmämme on hallinnollisesti raskas ja sakkovalitukset kuormittavat tuomioistuimia. Sakkoja ei yleensä saada perittyä ulkomaisilta kuljettajilta.

·         Hallinnolliset maksut on otettava käyttöön osana tieliikennelain kokonaisuudistusta. Silloin vähäisistä liikennerikkomuksista ei toistuessaan seuraisi ajokieltoa. Maksu toisi tuloja valtion kassaan myös ulkomaisilta kuljettajilta.

Kuljettajat

Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3 200 asevelvollista raskaan liikenteen kuljettajiksi. Koulutus on välttämätön kuljettajien saatavuuden ja maamme huoltovarmuuden kannalta. Myös muita alalletuloväyliä on kehitettävä.

·         Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen vuotuisesta noin 10 miljoonan euron määrärahasta on pidettävä kiinni.

·         Perustason ammattipätevyys on voitava suorittaa myös koepohjaisesti.

·         Kuljettajan oppisopimuskoulutusta tulee kehittää työsuhteesta erillisenä järjestelmänä.

Lue seuraavaksi