Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL: Raskaan liikenteen valvonta on otettava vakavasti

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mukaan Suomella on laittoman liikenteen valvonnassa vielä paljon tehtävää, vaikka olemme myös saavuttaneet paljon. Tavaraliikennelakimme tarjoaa eurooppalaisittain poikkeuksellisen vahvan kuljetuspalveluiden ostajan vastuun ja tiukat pykälät laittoman ulkomaisen liikenteen torjuntaan. Jotta pykälät heijastuisivat myös käytäntöön, on raskaan liikenteen valvontaa lisättävä.

Kuljetussopimusten polkuhinnoittelua edistää lisääntynyt edullisten ulkomaalaisten kuljettajien ja kuljetusliikkeiden käyttö kaupan ja teollisuuden kuljetuksissa. Suomen liikenteeseen on ollut tarjolla muun muassa Venäjän-kaupasta vapautunutta itäeurooppalaista kuljetuskapasiteettia tavanomaista edullisempaan hintaan. Moni näistä kuljetusliikkeistä ei liikennöi Suomessa laillisesti, mutta palveluille näyttää olevan kysyntää.

Suomen tavaraliikennelakiin SKAL:n esityksestä lisätty kuljetuspalveluiden ostajan vastuu toi pykäliimme jämäkkyyttä: nyt myös asiakas on vastuussa kuljetuksen laillisuudesta ja siitä, että kuljetusyritys huolehtii velvollisuuksistaan työnantajana. Laki edellyttää, että kuljetuspalvelun hinta riittää kattamaan Suomen työehtosopimuksen mukaisen palkan kuljettajalle sekä muut lakisääteiset maksut. SKAL on tiedottanut kuljetusasiakkaita näiden vastuusta julkaisemalla lakia esimerkkien avulla selventävän oppaan. Syy siihen, että rehdisti toimiva suomalainen kuljetusyritys on pinteessä, ei ole laissa, vaan riittämättömissä valvontaresursseissa.

Raskaan liikenteen valvonta vaatii ammattitaitoa ja kokemusta. Uudistunut tavaraliikennelaki velvoittaa poliisin ohella myös Tullia valvomaan lain noudattamista ja kabotaasiliikennettä. Niiden tehtävänä on katsoa myös rajojen yli vyöryvien kuljettajien ja ajoneuvojen perään. SKAL:n mielestä Poliisille ja Tullille on osoitettava riittävästi resursseja, jotta ne selviytyvät valvontavelvoitteistaan. Viranomaisen valvontatehtävä tulisi helpommaksi, jos ottaisimme käyttöön aikaperusteisen tienkäyttömaksun, niin kutsutun vinjetin. Samalla saisimme kipeästi kaivattua lisärahoitusta tienhoitoon.

Lue seuraavaksi