Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL: Polttoaineveron korotus on omaan nilkkaan ampumista

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on viestittänyt hallituksen budjettiriiheen malleista, joilla tuetaan Suomen logistista kilpailukykyä 2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin puristuksessa. SKAL:n malli rakentuu kolmen peruspilarin varaan: tiestöön ja siltoihin lisärahoitusta, Vinjetti-tienkäyttömaksut ja polttoaineveron palautusjärjestelmä.

Rikkidirektiivi tuo Suomelle arviolta 400 – 600 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset. Vastapainoksi maantieliikenteen kuljetuskaluston painoja ja korkeutta nostettiin, tavoitteena 160 miljoonan euron säästöt. Säästöjen saavuttaminen edellyttäisi tehokasta infrastruktuuria. Korjauslistalla on lähemmäs 600 siltaa. SKAL esittää Liikenneviraston arvioon tukeutuen 25 miljoonan euron vuotuisen korjausrahan kohdentamista siltojen parantamiseen 20 vuoden ajalle.

Tiestön korjausvelan kuromiseksi tarvitaan tiemyönteisen valtionbudjetin ohella myös uutta rahaa. SKAL esittää, että Suomi keräisi ulkopuolista rahoitusta ottamalla viipymättä käyttöön raskaan liikenteen tienkäyttömaksut. Aikaperusteinen Vinjetti (”Eurovignette”) on valmis ja hallinnointikustannuksiltaan kevyt järjestelmä, jonka avulla myös ulkomaiset kuorma-autot saataisiin maksamaan Suomen tieverkon käytöstä. Lisäksi järjestelmä tarjoaa tehokkaan keinon laittoman liikenteen valvontaan, sillä ulkomaisten kuorma-autojen maassaoloaika voidaan todentaa nykyistä paremmin. SKAL:n arvion mukaan järjestelmällä saataisiin kerättyä vuosittain 10 miljoonaa euroa, joka voitaisiin ohjata tiestön parantamiseen. Järjestelmä ei saa korottaa kotimaisen tavaraliikenteen kustannuksia. 

SKAL on yhdessä Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Suomen Yrittäjien kanssa esittänyt kotimaiselle tavaraliikenteelle polttoaineveron palautusjärjestelmää, joka alentaisi logistiikkakustannuksia ja parantaisi Suomen kilpailukykyä. EU-minimitasoista johtuva palautusvara, noin 6 senttiä litralta, alentaisi logistiikkakustannuksia yhteensä arviolta 60 miljoonaa euroa vuodessa. 

Dieselpolttoaineen bensiiniä alhaisempi verotaso on poimittu hallituksen ympäristölle haitallisten tukien listalle. Tällaiset listat karkottavat teollisen tuotannon Suomesta ja vähentävät yritysten investointeja.

”On aika lopettaa omaan nilkkaamme ampuminen dieselin veronkorotuksilla”, toteaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen ja jatkaa: ”Suomalainen elinkeinoelämä on turvattava kestävillä ja kotimaista työllisyyttä edistävillä veroratkaisuilla”.

Lue seuraavaksi