Uutiset

Kuljetuskalusto

Sisu Auton ja kotimaisen teknillisen tutkimuksen yhteistyö tiivistyy

SISU 80v - Timo Korhonen luovuttaa Sisun Oulun Yliopistolle

– Sisu Auto konserniin kuuluva Sisu Engineering Oy ja Oulun Yliopiston Teknillinen tiedekunta ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen, jonka tarkoituksena on tutustuttaa yliopiston auto- ja työkonetekniikan tutkijoita ja opiskelijoita nykyaikaiseen ajoneuvoteknologiaan ja sen sovellutuksiin todellisissa käyttöolosuhteissa sekä tuottaa Sisu-kuorma-autojen tuotekehitystä tukevaa tutkimustietoa, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen. 

Oulun yliopisto on viime vuosina panostanut voimakkaasti autoalan tutkimukseen. Yliopiston teknillisen tiedekunnan Auto- ja työkonetekniikan professorina on viime syksynä aloittanut Mauri Haataja, joka vastaanotti tutkimuskäyttöön luovutetun auton Kuljetus 2011 näyttelyn yhteydessä järjestetyssä Sisun 80-vuotisjuhlassa Jyväskylässä 19.5.

Oulun yliopiston konetekniikan osastolla on hyvät puitteet autotekniikan opiskeluun ja tutkimukseen, joita nyt lahjoitettu tutkimusväline edelleen voimistaa. Lahjoitettu neliakselinen Sisu Polar maansiirtoauto on ensimmäisiä Sisu Auton ja Daimler AG:n välisen yhteistyön puitteissa rakennettuja esisarjan autoja.

Sisu Auto on käyttänyt tätä autoa uusien konstruktioiden varmentamiseen ja mittauksiin ennen sarjatuotannon käynnistymistä. Auton arvo varusteineen on lähes 200 000 euroa.

Yhteistyösopimus Oulun yliopiston kanssa on osa laajempaa yhteistyötä, jonka puitteissa Sisu Auto pyrkii vahvistamaan perinteistä rooliaan ajoneuvoteknologian koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjänä yhdessä suomalaisten korkeakoulujen kanssa

Parin viime vuoden aikana Sisu Auto on syventänyt yhteistyötään Oulun yliopiston lisäksi myös Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa.

Näissä oppilaitoksissa on tekeillä useita opinnäytetöitä, jotka osaltaan ovat tukemassa Sisu Auton vahvaa panosta suomalaisen ajoneuvotekniikan koulutuksessa ja sitä kautta kuorma-autoteknologiaa syvällisesti tuntevien suunnittelijoiden ja tuotekehittäjien rekrytoinnissa.  

Lue seuraavaksi