Uutiset

Kuljetuskalusto

SCR-teknologian turvin kohti Euro 6 -aikaa

”Tavoitteenamme on asiakkaan toiminnan tehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen. SCR Only -ratkaisu on osoitus teknologisesta johtajuudestamme ja sitoutumisestamme koko ajan vaativammiksi muuttuvien markkinoiden vaatimusten täyttämiseksi”, summaa FPT Industrial -yhtiön toimitusjohtaja Giovanni Bartoli.

Ivecon toimitusjohtaja Alfredo Altavilla kertoi jo huhtikuussa 2010 Ivecon täyttävän tulevan päästönormin ilman EGR-teknologiaa, jonka taipumuksena on polttonestetalouden heikentäminen.

Ivecon edustajien mukaan Ivecolla on vahva perinne etsiä teknisiä ratkaisuja, joilla vähennetään ajoneuvon käyttökustannuksia. Iveco päätti ottaa käyttöön SCR-teknologian, koska sen avulla palamistehokkuus ja polttonestetalous saadaan hyvälle tasolle.  Tuleva Euro 6-päästövaatimus ei ole muuttanut yhtiön strategiaa eikä ajoneuvojen polttoainetaloudellisuutta koskevia asiakasvaatimuksia. Tulevaan päästönormiin Iveco lähtee yksinomaan patentoimansa SCR Only -teknologian turvin.

Pakokaasujen jälkikäsittelyssä käytettävä SCR Only -teknologiaa käytettäessä voidaan saavuttaa erittäin tiukat typpioksidipäästörajat pelkästään katalyyttisen pakokaasujen puhdistusmenetelmän avulla pakokaasuja kierrättämättä.

Keskeisintä tämän tehokkaan SCR-menetelmän toiminnassa on AdBlue-annostelun ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston termisten ominaisuuksien huolellinen ja täsmällinen hallinta. Ajokin ja katalysaattorin ikääntymisen myötä katalysaattoriin syötettävän urean määrää voidaan tarvittaessa myös kasvattaa. Hyvään lopputulokseen päästään myös eristetyssä putkistossa tapahtuvan uuden sekoitusteknologian ansiosta.

Zeoliitin avulla toimiva pienikokoinen uuden sukupolven SCR-jälkikäsittelylaitteisto on pakattu yhteen kevyeen pakettiin, joka sisältää DOC – dieselmoottorin hapetinkatalysaattorin, DPF -hiukkasuodattimen, SCR -valikoivan katalyyttisen puhdistuksen ja CUC-puhdistuskatalysaattorin. Samaan pakettiin on asennettu myös AdBlue-laitteisto sekä tarvittavat pakokaasuanturit.

Koko pakokaasujen jälkikäsittely järjestelmä on pakattu yhteen kompaktiin pakettiin, joka ei haittaa korin eikä alustalaitteiden rakentamista

Jo ennestään hyvää moottorisarjaa teknisesti parantamalla uudet Tector- ja Cursor-moottorit tulevat markkinoille Euro 6 -vaatimukset täyttävinä, jolloin Iveco-ajoneuvot säilyttävät polttoainetaloudellisen kärkiaseman omassa luokassaan. Palamistehokkuuden optimoinnin avaintekijöitä ovat sylintereiden korkea tehollinen keskipaine ja suuttimien korkeat ruiskutuspaineet. Tavoitteiden saavuttamiseksi kampikammion ja sylinterikansien rakenteeseen tehdyt tärkeät muutokset jäykistävät rakennetta, lisäävät jäähdytysnesteen virtausmäärää ja sen jäädyttämää pinta-alaa. Moottorin parametrien hallintaa ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston tarkkaa ohjaamista varten on kehitetty uusi elektroninen ohjausyksikkö.

Koska moottorin palamistapahtumaan tulee vain puhdasta ilmaa kierrätettyjen pakokaasujen sijasta, on moottorin kuluminen hyvin vähäistä, öljynvaihtovälit pitkiä ja huoltoväli jopa 150 000 kilometriä.

Lue seuraavaksi