Uutiset

Kuljetuskalusto

Scania valmentaa pihistämisessä

Scania EcoPro ja Optimise -koulutusohjelmilla valmennetaan kuljettajia taloudellisen ajon oppeihin koulutuksen, opastuksen ja seurannan avulla. Olennaisena osana on kuljettajan oma personal trainer, joka on säännöllisessä yhteydessä kuljettajan kanssa antaen samalla kohdennettuja vinkkejä ajamiseen.

Ajoneuvotekniikan kehittyminen vaatii kuljettajalta uudenlaista osaamista monellakin osa-alueella. Toisaalta uudet tekniset ratkaisut antavat mahdollisuuden myös uudenlaiseen kuljettajakoulutukseen, josta puhutaan Scanian leirissä mieluummin pitkäjänteisenä valmennuksena.

Ajoneuvojen ja niissä hyödynnettävän tekniikan kehittymisestä huolimatta on kuljettaja edelleen se kaikkein tärkein lenkki niin turvallisuuden kuin taloudellisuudenkin kannalta. Siksi myös ominaisuuksiltaan viilatut ajoneuvot vaativat ohjauspyörän taakse osaavia ja ammattitaitoisia kuljettajia – nyt ja tulevaisuudessa. Kuljettajia on koulutettu niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa koko autoilun historian ajan monin eri metodein. Kuluvan vuosituhannen aikana yleistyneet ajoneuvojen tietojärjestelmät ovat tuoneet kuljettajakoulutukseen joukon uusia toimintatapoja, jolloin lyhytkestoisista koulutuksista on voitu siirtyä pitkäaikaiseen valmennukseen. Siten koulutuspäivien aikana opitut metodit eivät vaivu unohduksiin, vaan iskostuvat helpommin osaksi arjen tekoja.

Elinkaariajattelussa pisaratkin merkitsevät

Autokaupassa on viime vuosien aikana siirrytty enenevissä määrin raudan myymisestä kokonaispalveluihin, jolloin itse auto on vain osa kokonaisuutta. Kustannuspaineiden alla kamppailevat kuljetusyrittäjät haluavat käyttöönsä aiempaa tarkemmin viilattuja kokonaisuuksia, joissa jokaisella yksityiskohdalla on tärkeä merkitys elinkaarikustannusten minimoimiseksi. Elinkaarimalliin nojautuvassa ajattelussa korostuu varsinkin polttoainekustannusten merkitys.

Scanian leirissä polttoainetalousjahdin syvällisin malli tunnetaan nimellä Ecolution by Scania. Muutaman vuoden ajan markkinoilla ollut toimintamalli pitää sisällään niin kuljettajakoulutuksen ja seurannan kuin ajoneuvon optimoinnin yhdessä ajotehtävän mukaan räätälöidyn huolto-ohjelman kanssa. Ecolution by Scania -konseptia voidaankin sen laajuudesta ja rakenteesta johtuen hyödyntää lähinnä uusien ajoneuvojen hankinnan yhteydessä.

Asiakkailla on kuitenkin vahva halu parantaa myös käytössä jo olevan kaluston polttoainetaloutta. Scania Suomi Oy onkin vastannut asiakkaiden huutoon tuomalla markkinoille kuljettajien valmennuksessa hyödynnettävät Scania EcoPro ja Scania Optimise -ohjelmat.

Personal trainer opastaa

”Scania EcoPro ja Optimise ovat Suomessa suomalaisille kuljetusyrityksille kehitettyjä palveluita, joista pilottijakson aikana saadut kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä”, kertoo Scania Suomi Oy:n kehitysjohtaja Henna Wickström parin viime vuoden aikana kehitetyistä palveluista.

Scanian kokemusten mukaan polttoaineenkulutusta on mahdollista puristaa aiempaa alhaisemmalle tasolle uutta tekniikkaa ja kuljettajien henkilökohtaista valmennusta hyödyntämällä. Pienryhmissä tapahtuva koulutus halutaan pitää hyvin käytännönläheisenä ja kuljettajan osaamistason huomioivana. Teoriaopintojen ohella valmennukseen kuuluu aina myös ajoharjoittelua oikeassa ympäristössä.

Jokaiselle valmennukseen osallistuvalle kuljettajalle nimetään oma henkilökohtainen valmentaja, joka analysoi kuljettajan ajotapaa ja sen kehitystä Fleet Management -raporttien perusteella. Myös kuljettajalla on aina pääsy näihin raportteihin, jolloin hänellä on selvä käsitys osaamisensa kehittymisestä ja edelleen viilaamista vaativista osa-alueista.

”Personal trainer on aktiivisesti yhteydessä kuljettajaan koko valmennuksen ajan niin sähköpostitse kuin puhelimitsekin”, muistuttaa Wickström, jonka mukaan jatkuvan yhteydenpidon ansiosta koulutuksessa saadut opit eivät pääse unohtumaan.

Sivutuotteena direktiivipäivä

Ajoharjoittelu ja koulutus yhdistetään monesti kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviin ja siihen liittyvään direktiivikoulutukseen. ”Tässä yhteydessä olemme päästäneet irti pakkopullaksi muuttuneista direktiivikoulutuksista ja yksittäisten koulutuspäivien sijaan haluamme tarjota asiakkaillemme lähtökohtaisesti yli 12 kuukautta kestäviä valmennuksia”, maalaa Wickström, jonka mukaan direktiivikoulutuspäiviä voidaan suorittaa valmennusten sivutuotteena.

Hyvän lopputuloksen saavuttamisessa vaaditaan kuitenkin kaikkien osapuolten sitoutumista. ”Työssä tarvitaan niin kuljetusyrittäjän, kuljettajan kuin meidän scanialaistenkin tinkimätöntä sitoutumista”, painottaa Wickström, joka kiittelee varsinkin kuljettajien sitoutumista valmennukseen.

”Seurannan kautta kuljettajien välille on monin paikoin syntynyt positiivinen kilpailuhenki ylläpitämään jatkuvaa kehitystä”, summaa Wickström, jonka mukaan säästöt voidaan saavuttaa investointien sijaan toimintaa kehittämällä”. Pienistä teoista syntyy vuolaita virtoja, sillä valmennuksessa olevat kolmisensataa kuljettajaa ovat teoillaan onnistuneet vähentämään käytetyn polttoaineen määrää 2-8 prosentilla.

Etäyhteys yleistyy

Suomessa kehitetyissä valmennusohjelmissa hyödynnetään aina Scania Fleet Management -palvelua, jonka avulla voidaan analysoida kuljettajan toimia ja ajoneuvon käyttöä. Wickströmin mukaan Scania Fleet Management -palveluun on kytketty jo yli 100 000 ajoneuvoa määrän kasvaessa hyvin nopeasti. Uusista ajoneuvoista noin 90 prosentissa on tämä lähes rajattomat mahdollisuudet tarjoava järjestelmä.

”Tällä hetkellä järjestelmää hyödynnetään lähinnä ajotavan seurannassa ja vikadiagnostiikassaa, mutta tulevaisuudessa autosta saadaan etäyhteydellä aiempaa enemmän tietoa. Osa korjaamokäynneistä voidaan varmasti korvata tietoliikenneyhteyksien avulla tapahtuvalla päivityksellä”, maalaa Wickström tulevaisuutta.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi