Uutiset

Kuljetuskalusto

Scania Transport Laboratory siirtyy fossiilittomaan aikaan

Scania osoittaa oman sisäisen kuljetusyrityksensä avulla, miten nykyisellä tekniikalla voidaan saavuttaa yli 95 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin.

Scania käyttää Scania Transport Laboratory -yksikköä yhtiön sisäisissä kuljetuksissa. Toiminta koostuu 45 kuorma- ja linja-autosta, joista 14 on pitkän matkan kuljetukseen käytettäviä vetoautoja. Vuodesta 2018 alkaen autot ovat käyttäneet lähes yksinomaan fossiilittomia polttoaineita ja hybridimoottoreita, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 95 prosenttia. Ruotsin ulkopuolella HVO- ja biodiesel-asemia ei ole riittävästi, siksi osa autoista joutuu joskus tankkaamaan tavallista dieselpolttoainetta.

Scania Transport Laboratory perustettiin vuonna 2008 yhtiön tutkimus- ja tuotekehitysosaston jatkeeksi. Tarkoituksena oli oppia omakohtaisesti, minkälaisia haasteita asiakkaat kohtaavat ja miten kannattavuutta voidaan parantaa. Jo ensimmäisen viiden toimintavuotensa aikana se onnistui vähentämään polttoaineenkulutusta 20 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia kuljetettua tonnia kohden.

”Tässä on kyse siitä, että teemme itse siten, kuin neuvomme muita tekemään. Emme halua vaatia asiakkaitamme ja toimialaa yleensä tekemään jotain sellaista, mitä emme ole itse valmiita tekemään”, sanoo Scania Transport Laboratoryn johtaja Jan Björklund.

Scania Transport Laboratoryllä on joka päivä käytössä 14 ajoneuvoyhdistelmää, jotka ajavat yhtiön tehtaiden välillä. Tehtaat sijaitsevat Ruotsin Södertäljessä ja Alankomaiden Zwollessa. Vuoden aikana jokaisella kuorma-autolla ajetaan noin 400 000 kilometriä, mikä vastaa keskimääräisen kuljetusyrityksen kolmen vuoden ajomäärää. Siksi Scania Transport Laboratoryssä voidaan testata ajoneuvojen laatua ja suoritusta nopeammalla aikataululla kuin normaaliolosuhteissa. Yhtä lailla tärkeää on testata teorioita liikenteen sujuvuuden ja suunnittelun vaikutuksesta kuljetusjärjestelmän hävikin vähentämiseen sekä kehittää kuljettajien koulutusta.

”Yksi tärkeimmistä oppimistamme asioista on suunnittelun ja kuljettajien koulutuksen vaikutus. Olemme huomanneet, että näistä on todella apua, ja pienelläkin muutoksella voi olla suuret vaikutukset. Esimerkiksi ajonopeuden laskeminen 90:stä 80:an kilometriin tunnissa vähentää kaukokuljetusten polttoaineenkulutusta 10 prosenttia. Samalla aikaa kuluu vain 1 prosentti enemmän”, sanoo Björklund.

Lue seuraavaksi