Uutiset

Kuljetuskalusto

Ruotsiin raskaammat ja pidemmät yhdistelmät

Ruotsin liikennevirasto esittää säädösmuutosta, jonka myötä maassa sallittaisiin nykyistä painavammat ja pidemmät ajoneuvoyhdistelmät. Yleiselle tieverkolle tuleva enimmäismassa nousisi esityksen mukaan 60 tonnista 64 tonniin. Erikseen määriteltävillä tieosuuksilla sallittaisiin 74-tonniset yhdistelmät. Massojen lisäksi maassa haluttaisiin nostaa yhdistelmien enimmäispituutta 32 ja jopa 34 metriin saakka. 

Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassojen korottamista on ajanut eritoten ruotsalainen metsäteollisuus, joka pitää kokonaismassojen korottamista välttämättömänä maan kilpailukyvyn kannalta. Messujen alla julkisuuteen tuodun esityksen mukaan 74 tonnin yhdistelmiä olisi mahdollista käyttää ainoastaan rajatulla ja erikseen merkityllä BK4-tieverkostolla. Esityksen mukaan uusi BK4-tieluokka pitäisi sisällään lähinnä hyväkuntoisia ja kantavuudeltaan riittäviä pääteitä.

Elmia Lastbil 2014- messuilla nähdyn kartan mukaan 74-tonnisella olisi mahdollisuus ajaa Pohjois-Ruotsin kaivosten ääreltä Tukholmaan ja edelleen muun muassa Malmöön, Göteborgiin sekä Norjan rajalle. Myös länsirannikolla kulkeva tie Malmöstä pohjoiseen on todettu kunnoltaan 74-tonnisille soveltuvaksi. Selvityksen mukaan tämä pituudeltaan rajallinen tieverkko vaatisi lähes 100 sillan peruskunnostusta, mikä taasen edellyttäisi korjausrahaa parin miljardin kruunun verran.

Kokonaismassan korottaminen 74 tonniin vaatii lisää akseleita ja annetun ehdotuksen mukaan myös Ruotsissa olisi pian mahdollista ajaa 5-akselisilla vetoautoilla. Viisikon kokonaismassaksi on kaavailtu 42 tonnia vähintään 8,6 metrin ääriakselivälillä. Ruotsalaislainsäätäjät ehdottavat varsin tiukkoja rajoja muun muassa yhdistelmän ääriakselivälille sekä vetoauton viimeisen ja perävaunun ensimmäisen akselin välille. BK4-tiestöllä operoivan 74-tonnisen ääriakselivälin olisi oltava vähintään 20,2 metriä. Muutoin tekniset seikat ovat vielä hämärän peitossa, eikä esimerkiksi perävaunujen paripyöräsääntöön uskallettu ottaa kantaa messujen aikana.

Valtaosa ruotsalaisesta tiestöstä asettuu kantavuutensa puolesta BK1-tieverkkoon, jolle kaavaillaan 64 tonnin kokonaismassaa. Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan 74-tonnisilla yhdistelmillä olisi voitava liikennöidä koko BK1-verkostolla, joka kattaa noin 95 prosenttia maan yleisestä tieverkosta. Tienpitäjän näkökulmasta katsottuna 74-tonnisten salliminen kaikkialla toisi mukanaan valtavan määrän painorajoituksia ja poikkeuksia, joiden hallinnoiminen olisi vaikeaa ja kallista.

Painomuutosten ohella iso osa ruotsalaistoimijoista haluaa kasvattaa mieluummin yhdistelmien pituuksia, koska tutkimusten valossa edes nykyisiä massoja ei päästä hyödyntämään täysimääräisinä kaikissa ajotehtävissä. Ehdotuksessa annetaankin mahdollisuus muun muassa pituudeltaan 32-metristen DUO 2 -yhdistelmien hyödyntämiseen. Messuilla esiteltiin myös valokuvamateriaalia DUO-kärra -yhdistelmästä, joka koostuu pituudeltaan 7,82-metrisellä kuormatilasta varustetusta nuppiautosta ja sen perään kytketystä kahdesta keskiakseliperävaunusta. Moduuliyhdistelmäajattelua noudatetaan myös suunnitelmassa, jossa 7,82-metrisellä kuormatilalla varustetun auton perään kytketään dolly, B-linkki ja puoliperävaunu. 

Ainakin messuilla nähdyn ja kuullun perusteella ruotsalaisten ajamassa massauudistuksessa on lähdetty liikkeelle tieverkostosta ja sen kunnosta. Asiaa halutaan viedä eteenpäin myönteisellä asenteella, sillä niin yrittäjät kuin perävaunuvalmistajatkin haluavat saada asian nopeasti päätökseen, jotta kaupankäyntiin saadaan jälleen uutta pontta.

Alkujaan asia oli määrä saada päätökseen ennen syyskuisia eduskuntavaaleja, joskin nyt on selvää, että lopullinen päätös saadaan aikaan vasta myöhemmin. Ruotsalaiset tuntuvat tuttuun tapaan olevan yksimielisiä uudistuksen tarpeellisuudesta, mikä omalta osaltaan vie asiaa eteenpäin myönteisellä tavalla. 

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi