Uutiset

Kuljetuskalusto

Risikko: "maksut ulkomaiselle raskaalle liikenteelle tienkäytöstä"

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko edellyttää, että Suomen tiestöä käyttävä ulkomainen raskas liikenne osallistuu jatkossa tiestön kunnossapitoon. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa tiemaksujen kautta.

”Tällä hetkellä Suomen teillä kulkee runsaasti ulkomaista raskasta liikennettä, joka ei kuitenkaan millään lailla osallistu suomalaisen tiestön kunnossapitoon, vaan käyttää teitämme vastikkeetta. Suomi on yksi harvoista EU-maista, jossa ei ole käytössä tiemaksuja missään muodossa”, toteaa Risikko.

Liikenne- ja viestintäministeriö on yhdessä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja valtiovarainministeriön kanssa selvittänyt keinoja kompensoida mahdolliset tiemaksut kotimaisille yrittäjille.

”Olennaista on se, että ulkomaiset liikenteenharjoittajat maksavat jatkossa tieverkon käytöstä ilman, että kotimaisen kaluston kustannukset nousevat. EU-säännösten takia Suomi ei kuitenkaan voi asettaa pelkästään ulkomaista kuorma-autoliikennettä koskevia veroja tai maksuja. Tästä syystä tiemaksujen käyttöönotto edellyttää maksujen kompensoimista kotimaisille kuljetusyrityksille verovähennyksin”, sanoo Risikko.

Kompensaatiomallia kehitetään parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriössä.

”Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka ei ole syrjivä ja palvelee tasapuolisesti elinkeinoelämän tarpeita sekä on kansantaloudellisesti perusteltu”, toteaa Risikko.

Lue seuraavaksi