Uutiset

Kuljetuskalusto

Rengaspainevahdilla lisää kierroksia

Liian alhainen rengaspaine lisää niin polttoaineen kulutusta kuin renkaiden kulumistakin. Vajaapaineisella renkaalla ajaminen johtaa monesti myös matkanteon keskeyttävään rengasrikkoon. TPMS-Finland Oy:n edustama rengaspainevahti huomauttaa kuljettajaa paineen alentumisesta ja lämpötilan kohoamisesta.

Renkaiden oikealla ilmanpaineella on suuri merkitys kuljetustoiminnan taloudellisuudelle ja turvallisuudelle. Vajaapaineinen rengas kasvattaa vierintävastusta, mikä lisää edelleen polttoaineenkulutusta. Renkaan liian alhainen ilmanpaine johtaa monesti myös renkaan kuumenimiseen ja runkovaurioihin, jotka edelleen lyhentävät renkaan käyttöikää.

Adolfsenin mukaan yhdysvaltalaista alkuperää oleva järjestelmä on ollut käytössä jo useiden vuosien ajan muun muassa Kanadassa, missä on hyvin suomalaiset olosuhteet.”Rengaspainevahti on yksinkertainen ja luotettava keino rengaskulujen alentamiseksi”, kertoo TPMS-Finlandin myyntipäällikkö Jukka Adolfsen, jonka mukaan rengaspainevahdin avulla voidaan estää huomattava osa yllättävistä, tien päällä tapahtuvista rengasrikoista.

”IP69K-luokiteltu järjestelmä sietää niin vettä, likaa kuin korkeaa painettakin”, vakuuttaa toimitusjohtaja Markku Niinimaa.

TPMS-Finlandin edustamassa rengaspaine- ja lämpötilavalvontajärjestelmässä hyödynnetään venttiileihin asennettuja sensoreita, jotka lähettävät tiedot ohjaamoon asennettavalle monitorille radiosignaalia hyödyntäen.

”Laitteen käyttömukavuus ja toimintavarmuus ovat erittäin korkealla tasolla. Käytämme venttiileihin asennettavia läpivirtaussensoreita, joita ei tarvitse irrottaa rengaspainetta muutettaessa”, painottaa Adolfsen, jonka mukaan järjestelmä seuraa painetta ja lämpötilaa reaaliajassa. Mikäli paine tai lämpötila renkaassa ajautuu asetetun hälytysrajan yli, huomautetaan kuljettajaa sekä äänimerkillä että merkkivalolla.

”Käyttäjä voi asettaa hälytysrajan erikseen perävaunulle sekä kullekin vetoauton akselille”, kertoo Niinimaa, jonka mukaan järjestelmä hälyttää myös nopeista paineen tai lämpötilan muutoksista, jotka ovat monesti seurausta yllättävistä tapahtumista. Näistä esimerkkeinä Niinimaa mainitsee muun muassa ruuviin ajamisen seurauksen tapahtuneen nopean renkaan tyhjentymisen sekä lukkiutuneen perävaunuakselin renkaan lämpenemisen.

”Kummassakin tapauksessa järjestelmän hälytys havahdutti kuljettajan ennen rengasrikkoa”, kertoo Niinimaa asiakkailta saatuja kokemuksia, joiden mukaan rengaspaine- ja lämpötilanvalvontajärjestelmä maksaa itsensä takaisin jo yhdellä estetyllä vauriolla.

TPMS-Finlandin edustajien mukaan heidän maahantuomiaan rengaspainevahteja on asennettu nyt vajaaseen sataan suomalaisautoon tai -yhdistelmään. Markkinoille lähdettiin ensin omin voimin, mutta vuodenvaihteen jälkeen toiminnassa on nojattu RengasCenter-ketjun osaamiseen ja ammattitaitoon.

”Halusimme yhteistyöhön maanlaajuisen, mutta samalla yrittäjävetoisen kumppanin kanssa”, kertoo Adolfsen kumppanin valintaan johtaneita seikkoja.

Rengaspainevalvontajärjestelmät yleistyvät Suomessa hitaasti, mutta määrätietoisesti. Muun muassa Neste Oil edellyttää kesäkuusta alkaen kaikkien jakelukuljetuksissa käytettävien autojen olevan varustettu rengaspainevalvontajärjestelmällä.

”Tämä on erittäin helppokäyttöinen järjestelmä, jolla kuljetusyrittäjät voivat parantaa toimintansa kokonaistaloudellisuutta. Järjestelmä maksaa itsensä takaisin jo vuodessa polttoainesäästöillä ja renkaiden paremmalla kestävyydellä sekä rengasrikoilta välttymisellä”, summaa Kirves, jonka mukaan nuppiauton varustaminen järjestelmällä maksaa verottomana noin 900 euroa. Yhdeksänakselisen yhdistelmän varustaminen rengaspainevahdilla synnyttää lompakkoon suuruusluokaltaan noin 1600 euron kolon.

”Tien päällä tapahtuvan rengasrikon kustannusvaikutukset voivat olla samaa suuruusluokkaa”, laskee Kirves, jonka mukaan rengasrikolla on monesti myös aikataulumuutoksista, rengaspäivystyspalvelun käytöstä tai ajoneuvon rikkoutumisesta johtuvia kerrannaisvaikutuksia.

Renkaiden ilmanpaineiden merkitys tahtoo unohtua monesti kustannuspaineiden alla kamppailevilta kuljetusyrittäjiltä. Oikeilla ilmanpaineilla on erityisen suuri merkitys varsinkin renkaiden kestoiälle.

”Paripyöristä sisempi rengas on monesti vajaa, jolloin ulompi rengas joutuu kantamaan yksin suuremman kuorman. Sisemmän renkaan paineen merkittävä madaltuminen johtaa lopulta ulommaisemman renkaan rungon rikkoutumiseen, jonka jälkeen sisemmän renkaan kuormitus kasvaa nopeasti. Vajaapaineisena myös sisempi rengas hajoaa, mikä saattaa lopulta johtaa vanteiden vioittumiseen ja renkaiden lähellä olevien komponenttien rikkoutumiseen”, kertoo Adolfsen ja jatkaa: 

”0,6 baarin paine-ero paripyörissä tarkoittaa 1,6 sentin eroa renkaiden kehämitassa. Sadan kilometrin matkalla toinen rengas laahaa yli kilometrin, mikä synnyttää lämpöä ja kasvattaa polttoaineenkulutusta”, tietää Adolfsen, jonka mukaan brittiläiset vakuutusyhtiöt antavat rengaspaineen valvontajärjestelmää käyttäville asiakkailleen tuntuvan alennuksen vakuutusmaksuista.

”Olemme käyneet aiheesta alustavia keskusteluja myös suomalaisten yhtiöiden kanssa, sillä valvontajärjestelmällä on huomattava liikenneturvallisuutta parantava vaikutus”, päättää Markku Niinimaa

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi