Uutiset

Kuljetuskalusto

Raskaan liikenteen kaluston mittoihin ehdotetaan muutosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että tieliikenteessä voitaisiin käyttää nykyistä pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä. Yhdistelmien suurin sallittu mitta kasvatettaisiin 34,50 metriin kun se nykyisin on 25,25 metriä.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun pituuden nostamista 34,50 metriin.

Muutosehdotus ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun asetukseen on lausuntokierroksella 17.4. asti.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa uudistuksen hyödyttävän monia osapuolia.

”Raskaan liikenteen mittoja ja massoja kehittämällä meidän on mahdollista parantaa huomattavasti kuljetusten tehokkuutta ja energiatehokkuutta ja vähentää liikenteen päästöjä. Nyt ehdotetut muutokset koskevat mittoja, ja seuraavaksi pureudumme massoihin liittyviin muutoksiin. Tämä hanke hyödyttää kuljetusyrityksiä ja laajasti koko yhteiskuntaa”, toteaa ministeri Berner.

Normaalia pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia (High Capacity Transport) on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien Trafin myöntämillä poikkeusluvilla.  Kokeiluista saatujen kokemusten perusteella mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa.

Pidemmille yhdistelmille asetettaisiin uusia vaatimuksia mm. etenemiskyvyn ja ajovakauden varmistamiseksi.

Tavoitteena on, että lainsäädäntömuutokset ajoneuvoyhdistelmien pituuden osalta tulisivat voimaan syksyllä 2018.

Lue seuraavaksi