Uutiset

Kuljetuskalusto

Raskaan kaluston latausasialla – Plugit Finland

Teoriassa sähköauton lataus on helppoa kuin se perinteinen heinänteko. Töpseli seinään ja lataus alkaa. Mutta kun ladattava kalusto on raskaita ajoneuvoja, kuten busseja ja kuorma-autoja ja vieläpä ammattikäytössä, saa lataustapahtuman järjestely aivan uusia ulottuvuuksia. Huomioitava on tehontarpeet, latausajat ja -ajankohdat, sähkön hinnan vaihtelut, mahdolliset latausjärjestelmän sekä syöttöverkon häiriöt ja tietysti kaluston määrä, myös tulevaisuudessa. Siinä muutamia muuttajia, joita tulee pohtia tarkkaan latauskenttää suunniteltaessa. Plugit Finland Oy on perehtynyt asiaan, ja tarjoaa palvelua latausjärjestelmien toteuttamiseksi.

Plugit Finland täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaista latausjärjestelmien toimitusta sisältäen suunnittelun, laitevalmistuksen, paikalleen asennuksen sekä käytönaikaisen ylläpidon ja huollon.

Tampereella on käytössä kolmisenkymmentä sähkö-Nysseä. Autot ladataan Viinikan varikolla, jonne Plugit on toimittanut älykkään latausjärjestelmän. Lataus riittää yhteen työvuoroon, joten välilatauksia ei tarvita. Latausjärjestelmä huomioi sähkön saatavuuden ja kuorman tuottaen katkeamatonta latausta. Lataus voidaan ohjata tarvittaessa tapahtumaan sähkön hinnan edullisimpaan hetkeen, esimerkiksi kuljetusyrityksissä, joissa autot ovat latauksessa yön ajan.

”Olemme asiantuntijoista koostuva palveluorganisaatio. Sähkölataus on se meidän juttumme,” sanoo Tuomas Mäkelä Plugitilta. Yritys toimii latausratkaisujen osalta neljällä segmentillä. Niitä ovat asuinrakennukset ja toimitilakiinteistöt, julkinen lataaminen sekä raskaan/ammattiliikenteen lataaminen. Plugit on vahvasti mukana rakentamassa kovalla tahdilla laajenevaa henkilöautojen julkista latausverkostoa. Yhteistä kaikille osa-alueille on älyn liittäminen mukaan lataustapahtumaan. Kukapa meistä enää viitsii käydä pistämässä töpseliä seinään yöllä, kun sähkö on halpaa. Otetaan äly apuun.

Raskaalle liikenteelle

Plugitilla tähän kategoriaan kuuluvat bussit, kuorma-autot (lähinnä vielä jakeluliikenne), pakettiautot sekä myös työsuhdeautot. Kaikille niille on taattava tehokas lataus, jotta ajoneuvot ovat aina toimintakunnossa, kun niitä tarvitaan. Jälleen kerran tehtävä tuntuu lähtökohtaisesti helpolta, mutta kun esimerkiksi terminaaleilla käy pitkin päivää monien eri kuljetusliikkeiden autoja, joita pitäisi ladata, on maksujärjestelmien toteutus välttämätön.

Lataustapahtuman aloittaminen pitää olla helppoa. Sitä varten tarvitaan erilaisia tunnistusjärjestelmiä. Lisäksi on taattava lataustapahtuman toimivuus eli riittävä teho ja katkeamattomuus. Muuten se tärkein eli autojen liikkuminen keskeytyy. Plugitilta nähdään, että raskaan liikenteen julkisten latauspisteiden määrä tulee olemaan rajoitettu vielä pitkään. Se tarkoittaa sitä, että lataus on järjestettävä sinne, missä autot operoivat eli terminaaleihin, varikoille ja muihin mahdollisiin lastauspaikkoihin. Niin sanottuja välilatauksia pyritään välttämään. Tavoitteena on latauksen suorittaminen samalla, kun kuormaa lastataan tai puretaan.

Varikkoratkaisu

Mäkelä kertoo hyvänä esimerkkinä Plugitin äskettäin toteuttaman Tampereen seudun joukkoliikenteen eli Nyssen Viinikan varikon latauskentän. Kolmen megawatin syötöllä varustetulla asemalla pystyy lataamaan 30 bussia kerrallaan. Busseja tulee ja menee kokoajan, joten kaikki latauspisteet eivät aina ole käytössä. Näin voi kuitenkin olla, jolloin järjestelmän ”ylhäällä pysyminen” on taattava.

”Plugitin ohjelmistojen myötä minimoidaan vikatilat ja turvataan edes jotain”, kuten Mäkelä toteaa. Viinikan varikon latausasema on kokonaisuudessaan Plugitin toteuttama. Toimitukseen on kuulunut suunnittelu, laitevalmistus, ohjelmistototeutus, paikalleen asennus ja käyttöönotto. Lisäksi pakettiin kuuluu 24/7-asiakaspalvelu ja -huolto.

Tuomas Mäkelä takanaan Viinikan varikon muuntamokeskus.

Toisena esimerkkinä Mäkelä mainitsee kuljetusliikkeet, joilla on paljon sähköpakettiautoja jakelukäytössä. Autot voivat olla kaikki aina yöt varikolla, jolloin lataus kannattaa järjestää niin, että latauksessa hyödynnetään muuttuvia sähkötariffeja.

Autot lyödään ”narun nokkaan” vuoron loputtua, mutta lataus ajoittuu hinnaltaan edullisimpaan aikaan. Toisaalta autojen lähtöajat voivat vaihdella, joka myös täytyy huomioida latauksessa. Mäkelän mukaan latauksen hallinnan myötä voidaan saavuttaa jopa 1 000 euron säästö päivässä, kun ladattavia laitteita on paljon ja tarvittavat tehot suuria.

Eli kuten jo aikaisemmin tuli todettua, muuttujia on todella paljon. Ne kaikki pyritään ottamaan huomioon Plugitin ohjelmistokehityksessä, jotta itse auton käyttäjän ei tarvitse kuin pistää latauspistoke paikoilleen.

Työsuhdeautot

Sähköautot valtaavat alaa myös työsuhdeautoilussa. Autoedun saajan tulee pystyä lataamaan autonsa kotilaturissaan. Samalla laturilla ladataan mahdollisesti muitakin sähköautoja, mutta sen työsuhdeauton lataustiedot tulee pystyä toimittamaan työnantajalle. Siinä taas lisää muuttujia lataustapahtumaan.

Näihin kaikkiin esimerkkeihin löytyy Plugitilta ratkaisu, helppokäyttöistä ja kustannustehokasta latausta sähköisille ajoneuvoille. Mäkelän mukaan viime aikoina myös maarakennuspuolella on ollut kiinnostusta raskaan kaluston latausjärjestelmiin. Plugitilta löytyy siirrettäviä latausratkaisuja, jotka soveltuvat maarakennuskohteisiin. Laitteita on tarjolla myös vuokrakäyttöön.

Tuomas Mäkelä vierellään siirrettävä Plugit Hube -latausasema. Sen antoteho on 240 kilowattia tunnissa, mutta on laajennettavissa tarvittaessa. Aseman alla on hahlot trukkipiikeille. Paketti sisältää kaiken tarvittavan. Liitos tapahtuu suoraan teholtaan riittävään verkkosyöttöön. Asema on Plugitin valmistama.

Laitevalmistajariippumaton

Plugit on laitevalmistajariippumaton kuormanhallintajärjestelmien toteuttaja.

”Sähköauton latauksessa auto ottaa lähtökohtaisesti vastaan kaiken, mitä annetaan, kun taas keskus antaa kaiken, mitä pyydetään. Niin sanottu väliporras ei välttämättä kestä sitä. On luotava pääkeskuksen suojaus eli älykäs latausjärjestelmä, joka huomioi kaikki edellä luetellut muuttujat ja priorisoi hallitusti lataustapahtumia, nyt ja tulevaisuudessa. Ymmärrystä rautaan ja dataan on olemassa”, sanoo Mäkelä. ”Kysymys on niukkuuden hallinnasta.”

Plugitilla on omaa laitevalmistusta, mutta myös muiden valmistajien komponentteja käytetään. Siihen on Mäkelän mukaan osaamista. Yritys myös opastaa laitehankinnoissa ja muistuttaa, että latausjärjestelmän hankinta kannattaa aloittaa samaan aikaan kuin ajoneuvohankinnat, kun kyse on useamman auton hankinnasta. Näin saavutetaan paras mahdollinen tuottavuus.

Ammatillinen sähköautoilu ei ole pelkästään tahdon tai imagon asia, vaan monesti kuljetuksen tilaajan taholta tulee vaatimus vähä- tai jopa nollapäästöiseen liikennöintiin. Sen toteutuminen edellyttää varmatoimisia ja mukautuvia latausjärjestelmiä. Ne muodostavat Plugitin toiminnan ytimen. Yrityksen toimittamia latauskenttiä ja -asemia on jo paljon ympäri Suomen.Lue seuraavaksi