Uutiset

Kuljetuskalusto

Raskaan kaluston kuljettajien yläikäraja poistuu

Kuorma- ja linja-auton ratin takaa voidaan nähdä jatkossa entistä kokeneempia silmäpareja. Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajien 70 vuoden yläikärajaa kun ehdotetaan poistettavaksi vuoden alusta voimaan astuvan lakimuutoksen myötä.

Tieliikennelain muutosesityksessä ehdotetaan, että kuorma- ja linja-auton ajo-oikeutta voitaisiin lääkärintodistuksen perusteella jatkaa korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 70 ikävuodesta lähtien. Raskaan kaluston ajokorttien lyhyemmällä voimassaololla ja tiuhemmalla terveydentilan seurannalla halutaan lisätä liikenneturvallisuutta.
Yläikärajan poistuminen antaisi mahdollisuuden jatkaa työkykyisten kuljettajien työuraa ja helpottaa kuljetusyritysten toimintaa raskaan kaluston kuljettajia koskevien ammattipätevyys- ja ajokorttivaatimusten tiukennuttua.

Esityksessä ehdotetaan myös, että korkeintaan vuosi ennen lain voimaantuloa 70 vuoden yläikärajan vuoksi menetetty raskaan ajoneuvoyhdistelmän tai linja-auton ajo-oikeus olisi mahdollista saada takaisin ilman uutta kuljettajantutkintoa, lääkärintodistuksen perusteella.
Yläikärajan poistaminen liittyy EU:n uuteen ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan yläikärajasta olisi luovuttava viimeistään vuoden 2013 alussa.

Edessä olevalta kuljettajapulalta ikärajan poistaminen ei meitä kuitenkaan pelasta. Yli 70-vuotiaiden autonkuljettajien määrä lienee varsin pieni verrattuna tulevaan kuljettajatarpeeseen. Monelle iäkkäälle kuljettajalle ajokortin säilyminen ja satunnainen tai säännöllinen työnteko ajamisineen on kuitenkin tärkeä henkireikä.

Lue seuraavaksi