Uutiset

Kuljetuskalusto

Purkubitumista uusioasfalttia

Saneeraus- ja purkukohteista kertyvän purkubitumin ja kattohuovan kohtalona on tähän saakka ollut useimmiten päätyminen kaatopaikan penkkaan. Jatkossa tätä raakaöljystä, lasikuidusta ja kiviaineksista koostuvaa materiaalia voidaan uusiokäyttää myös asfaltin raaka-aineena.

Tanskalaislähtöinen Tarpaper Recycling on kehittänyt purkubitumin kierrättämisessä tarvittavaa tekniikkaa ja laitekantaa viime vuosikymmeneltä lähtien. Muista pohjoismaista hankittu kokemus ja osaaminen tuodaan nyt Suomeen. Tarpaper Recycling Finland Oy on aloittanut kierrätysmateriaalin vastaanottamisen Lahden Kujalassa.

Yritys rakentaa parhaillaan kattavaa keräys- ja noutopalveluverkostoa, jonka turvin on tarkoitus kerätä vuosittain jopa 12 000 tonnia käytöstä poistettavaa kattohuopaa. Yritys haluaa palvella niin purku-, saneeraus- ja rakennusurakoitsijoita kuin bitumikatteiden valmistajiakin tarjoamalla noutopalveluita erilliskerätylle bitumikatejätteelle suoraan työmailta ja tehtailta.

”Kustannustehokkuuden nimissä materiaalin kerääminen on järkevää Oulun alapuoliselta alueelta”, kertoo Tarpaper Recycling Finland Oy:n maajohtaja Kati Tuominen.

”Suomi kiinnosti meitä markkina-alueena, koska täällä ei kierrätetä eikä uusiokäytetä kattohuopaa organisoidusti. Syynä on lähinnä materiaalin murskaus, joka on osoittautunut teknisesti haasteelliseksi. Yrityksellämme on noin kuuden vuoden pitkäjänteinen tuotekehitystyö murskaustekniikan kehittämisestä ja nyt siihen on Euroopassa ja Yhdysvalloissa patentoitu oma teknologia”, toteaa Tuominen, jonka mukaan murskatulla kattohuovalla voidaan korvata osa bitumista, joka on asfalttimassan suurin kustannustekijä. Arvioiden mukaan uusioraaka-aineella voidaan korvata jopa puolet raakabitumista.

Lahteen rakennetaan kuluvan vuoden aikana kiinteä kaksivaiheinen murskauslaitos, joka työllistää suoraan kahdeksan työntekijää. Laitoksen kapasiteetti tulee olemaan noin 20 000 tonnia, joten yhtiö varautuu myös mahdolliseen tuontiin ulkomailta. Tuomisen mukaan murskatulle bitumirouheelle on verrattain paljon kysyntää, joten toiminnan laajuutta rajoittaa lähinnä raaka-aineen saatavuus.

Murskattu bitumirouhe soveltuu erinomaisesti käytettäväksi asfaltissa, sillä raaka-aineet ovat kummassakin lopputuotteessa samat. Kattohuovasta yli puolet on öljyä, joten sen kierrättäminen on myös taloudellisesti järkevää.

Tarpaper Recycling Finland Oy on aloittanut purkubitumin keräyksen Lahden Kujalassa. Tavoitteena on kerätä ja kierrättää Oulun alapuoliselta alueelta kertyvä purkujäte yhdessä tehtailta syntyvän jätteen kanssa.

Murskattu kattohuopajäte saattaa paakkuuntua pidemmän varastoinnin aikana. Paakkuuntunutta materiaalia murskattiin Allun uudella yläseulalla ja kirvesterillä varustetulla seulamurskaimella.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi