Uutiset

Kuljetuskalusto

Postin Rahtipalveluille kymmenen uutta biokaasukuorma-autoa

Posti Kuljetus Oy:n Volvo LNG

Postin Rahtipalvelut sai merkittävää täydennystä kaasukäyttöiseen rekka-autokalustoonsa, kun ensimmäiset nesteytetyllä biokaasulla kulkevat LBG-kuorma-autot (Liquefied Biogas) vastaanotettiin Vantaan rahtiterminaalissa. Nesteytetty biokaasu vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 90 prosenttia.

Investointi on osa Postin tavoitetta päästä omien päästöjensä osalta nollaan vuoteen 2030 mennessä eli kymmenen vuoden aikana.

Nesteytetty kaasu on raskaassa liikenteessä jo yleisesti käytössä, mutta nesteytetty biokaasu on vielä harvinainen. Rahtipalveluiden LBG-kuorma-autokalustosta tuleekin nyt Suomen suurin yhdellä toimijalla käytössä oleva nesteytetyllä biokaasulla liikkuva kalusto.

Kymmenen LBG-autoa saadaan käyttöön vaiheittain vuoden loppuun mennessä ja niitä käytetään Rahtipalveluiden runkoliikenteessä ympäri Suomea. Jo aiemmin yhtiö on hankkinut kuusi nesteytetyllä kaasulla toimivaa kuorma-autoa.

Kymmenen auton LBG-kalusto vähentää yhteensä hiilidioksidipäästöjä 1620 tonnia, mikä tarkoittaa lähes 8,6 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. Myös nesteytetty maakaasu eli LNG vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna.

”Alan edelläkävijänä meillä on tärkeä rooli energiatehokkaiden ja kestävien kuljetusratkaisujen kehittäjänä sekä käyttöönottajana. Olemme jo pitkään tehneet kehitystyötä rahtikuljetuksista syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Kaasukäyttöisen kaluston ja vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäsi vaikutamme ympäristöömme tavoitteellisella reittisuunnittelulla, joka kehittyy nopeasti uuden teknologian ja toimintatapojen muutosten ansiosta. Vähennämme ympäristövaikutuksia myös ajotavan aktiivisella seurannalla ja palvelulupausten muutoksilla”, listaa Rahtipalveluiden johtaja Antti Wikström.

Uusi LBG-kalusto on varustettu HCT-varusteilla (High Capacity Transport), joten niistä voidaan esimerkiksi dollyjen ja B-linkkien avulla rakentaa 68 tonnia painavia yhdistelmiä. Yhdessä HCT:ssä on noin 30 prosenttia enemmän kuljetuskapasiteettia tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna.

”Matka päästöttömyyteen syntyy pienistä puroista, joista iso osa on kuljetusyritysten omissa käsissä.”

Puhtaasti Gasumin biokaasulla

Uuden LBG-kaluston käyttö on suunniteltu siten, että kaasutankkausasemat löytyvät kätevästi reitin tai terminaalin läheisyydestä.

”Posti on kuljettamisen suunnannäyttäjä valitsemalla uusiutuvan biokaasun runkoliikenteen polttoaineeksi. Pilotoinneista siirrytään nyt laajasti käyttämään toimiviksi havaittuja vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja. Biokaasun liikennekäyttö on tehokas keino torjua ilmastonmuutosta. Myös nesteytetty maakaasu (LNG) on biokaasun rinnalla mukana ratkaisupaletissa, kun halutaan leikata logistiikan päästöjä”, sanoo Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen.

Rahtipalveluiden raskaan liikenteen kalustoinvestoinnit ovat osa Postin laajempaa ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on päästä omista päästöistä kokonaan eroon. Keväällä Posti kertoi siirtyvänsä käyttämään uusiutuvaa dieseliä verkkokaupan pakettikuljetuksissaan. Postilla on myös laaja joukko bioetanolia, biokaasua, sähköä ja uusiutuvaa dieseliä käyttäviä ajoneuvoja. Postinjakelussa jo 38 prosenttia kotitalouksista tavoitetaan erilaisilla sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla.

Lue seuraavaksi