Uutiset

Kuljetuskalusto

Plugit suunnittelee raskaan liikenteen latausasemaa Tornioon

Pohjoisen liikenteen solmukohtaan suunnitellun, tulevaisuuden raskaan liikenteen taukopaikan, Arctio Truck Stopin toimenpiteet etenevät laajalla rintamalla, kun Business Tornio ja Plugit tekevät töitä puhtaamman toimitusketjun puolesta.

Plugit Finland Oy on tehnyt suunnitteluvarauksen sähköisen liikenteen latausasemaa varten Tornion Arctio Truck Stop -alueelle. Suunniteltu latausasema tulisi palvelemaan pääasiassa raskaan kaluston tarpeita, mutta latausasema on käytettävissä myös henkilöliikenteelle.Plugit on laajentanut latausverkostoaan systemaattisesti etelästä pohjoiseen, minkä vuoksi myös Tornion rooli logistisena solmukohtana on tullut esille. Suunniteltu asema tulee olemaan osa Pro DC-suurteholatausasemaverkostoa, jonka ensimmäinen asema avautui Tampereelle 2023.

”Plugitin missio on luoda raskaan liikenteen vihreitä käytäviä, jotka mahdollistavat sähköistymisen keskeisillä tavaraliikenteen väylillä. Plugitin asemaverkoston laajentuminen Tornioon on looginen osa tätä kehityskulkua”, sanoo Plugit Finland Oy:n latauspalveluliiketoiminnasta vastaava Lauri Keskinen.

Sijoitteluluonnos suunnittelun helpottamiseksi

Business Tornio on edistänyt Arctio Truck Stop -alueen kehittymistä. Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hankkeessa on teetetty sijoitteluluonnos, jossa eri toimintoja on sijoiteltu alueelle turvaetäisyydet huomioiden tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja alueen toimijoiden kanssa. Suunnittelutyön tuotoksena luotiin opas, jonka tarkoituksena on auttaa vastaavia alueita kehittäviä organisaatioita ympäri Suomen.

”Nyt tehdyn suunnitelman myötä Arctio Truck Stop ottaa selkeän askeleen kohti alueen toteutumista. Suunnitelmassa on otettu huomioon eri toimintojen vaatimia turvallisuustekijöitä, minkä myötä alueen kehittämiseen on selkeä ja konkreettinen näkemys. Selvitystyössä on käyty keskustelua myös viranomaisten kanssa ja lopputuloksena on tuotettu suunnittelutoimintoja helpottava sijoitteluluonnos ja suunnittelua helpottava tiekartta”, kertoo Business Tornion Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hankkeen projektipäällikkö, yrityskehittäjä Miikka Laitinen.Lue seuraavaksi