Uutiset

Kuljetuskalusto

Pitkittyvä korona-ahdinko piinaa edelleen linja-autoyrityksiä

Linja-autoliiton marraskuussa toteutetun jäsenkyselyn tuloksissa alavireisyys sekä huoli yrittäjien ja työpaikkojen tulevaisuudesta jatkuu.

Kyselystä selviää, että linja-autoalaa piinaava korona-ahdinko ja vaikeudet eivät näytä helpottavan riittävällä ja toivotulla tavalla. Yritysten tilanne on edelleen hankala. Linja-autoliitto uudisti huhti- ja elokuussa tehdyn jäsenkyselyn koronakriisitilanteesta koko jäsenistölleen marraskuussa.

Kyselyssä selvitettiin markkinaehtoisen liikenteen, kaupunki- ja kaupunkiseutuviranomaisten (TVV:t), ELY-keskusten, kuntien koululaisliikenteiden, tilausliikenteen ja linja-automatkailun tilannekuvaa koronaviruksen toisen aallon keskellä.

Vastanneista 50 % ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 50 %. Yli puolella yrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja 78 % yrityksistä on linja-autoja poistettuna liikennekäytöstä.

Noin 80 % yrityksistä kertoi saaneensa tähän mennessä tukea eri tukikanavista. Yrityksistä 65 % on päättänyt hakea tukea uudelleen käyttöönotettavasta Kustannustuki II -paketista. Tähän mennessä olleita yritystukikanavia, tuen jakoperusteita ja määrää kritisoitiin edelleen.

Usko yritysten säilymiseen on kuitenkin vahva, vaikka koronatilanne ei ole helpottunut. Vastanneista 78 % ilmoitti yrityksen selviävän tai ehkä selviävän, ja puolestaan 10 % yritystoiminnan ehkä loppuvan.

Tilaus- ja matkailuliikenne pysähdyksissä

Markkinaehtoista liikennettä on käynnistetty uudelleen. 74 % vastanneista totesi tarjonnan olevan vähintään 50 % normaalista. Elokuussa noin puolet kertoi liikennöivän vähintään 50 %. Keväällä markkinaehtoinen liikenne oli supistettu lähes kokonaan.

Kaupunki- ja kaupunkiseutuviranomaisten järjestämä liikenne ajetaan lähes normaalitarjonnan mukaisesti. Noin 84 % ilmoitti liikennöitävän 90-100 % tarjonnalla. Kuitenkin 41 % yrityksistä kertoi ns. autopäivien vähentyneen.

Koulukuljetukset on hoidettu 76 %: sti suunnittelun mukaisesti. Yrityksillä on ollut edelleen vaikeuksia päästä neuvottelemaan kuntien kanssa liikenteen muutoksista ja korvauksista.

Tilausliikenne ja bussimatkailu oli käytännössä pysähdyksissä kevään ja kesän aikana. Tilanne on heikentynyt edelleen. Syksyn aikana 69 % vastanneista informoi volyymin olevan vain 0-10 %:n tasolla normaaliin nähden. 65 % ilmoitti, että uusia tilauksia ei käytännössä tule ollenkaan.

Linja-auto on turvallinen vaihtoehto

Yritysten säilymisen kannalta olisi elintärkeää, ettei koronan jatkuminen aiheuta uusia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia ja estä linja-autoliikennettä. Linja-autoyrityksillä on tärkeä rooli arjen ja vapaa-ajan mahdollistajana.

Liitto muistuttaa, että linja-autot ovat helppo ja turvallinen matkustustapa myös epidemian aikana. Seurannan mukaan Suomessa liikennevälineisiin kohdistuneiden varmistettujen tartuntatapausten määrä on edelleen nolla.

Lue myös: Kiitokorin uutuudet ihastuttavat Göteborgissa

Lue seuraavaksi