Uutiset

Kuljetuskalusto

Palfinger Epsilon -nosturit syntyvät Alppien kainalossa

Palfinger-tuoteperheeseen kuuluvia Epsilon-puutavara- ja kierrätysnostureita on markkinoitu Suomessa reilun vuosikymmenen ajan. Niin suomalaismaahantuoja kuin itävaltalaisvalmistajakin ovat nyt puhaltaneet suomalaistoimintoihin uutta puhtia, mikä näkyy myynnin suotuisana kehityksenä. Tavoitteena on – ei vähempää kuin markkinajohtajuus.

Suomalaismetsissä viimeisen vuoden aikana yleistyneet Epsilon-puutavaranosturit valmistetaan itävaltalaisessa alppikylässä Salzburgin liepeillä vastikään käyttöönotetussa, täysin uudessa tehtaassa. Varsin mittavalla tehdasinvestoinnilla itävaltalaisvalmistaja haluaa vahvistaa asemaansa niin Euroopassa kuin muillakin yhtiölle tärkeillä markkina-alueilla.

”Määrätietoisella työllä olemme kasvaneet johtavaksi toimijaksi Euroopassa”, avaa myyntipäällikkö Thomas Neureiter, jonka mukaan uuden tehtaan avulla voidaan kasvattaa niin tuotteiden laatua kuin tuotannon volyymiäkin. Maaliskuussa käyttöönotetun tehtaan – tai pikemminkin kokoonpanolinjan kapasiteetin kerrotaan olevan 4500 kappaleen tasolla. Viime vuonna Palfinger valmisti vajaat 3000 puutavara- tai kierrätysnosturia ja odotusten kerrotaan olevan tälle vuodelle samalla tasolla.

”Brittein saarten talous on lähtenyt hyvään nousukiitoon, mikä on lisännyt nostureiden kysyntää saarivaltion alueella. Jo tehtyjen kauppojen perusteella tulemme tänä vuonna toimittamaan Iso-Britanniaan, Irlantiin ja Pohjois-Irlantiin reilut 500 nosturia. Myös Saksa on meille erittäin merkittävä vientimaa”, jatkaa Neureiter. 

Vuonna 1980 Saksassa perustettu Epsilon on kuulunut Palfinger-konserniin vuodesta 1989 alkaen. Itävaltalaisen perheyrityksen huomassa toiminta on kansainvälistynyt ja samalla niin tuotannossa kuin tuotteissakin on alettu hyödyntämään aiempaa enemmän konserniyhteistyötä.

Neureiterin mukaan huomattava osa nostureissa käytettävistä komponenteista valmistetaan konsernin omissa tehtaissa, mikä auttaa omalta osaltaan laadun ylläpitämisessä. Tätä merkittävämpänä tekijänä Neureiter pitää kuitenkin tuotannon joustavuutta:

”Meillä on oma tuotekehitys, omissa käsissä oleva komponenttivalmistus sekä oma kokoonpano, jotka yhdessä mahdollistavat nopean ja asiakaslähtöisen reagoinnin asiakkaiden toiveisiin”, painottaa Neureiter, jonka mukaan puutavaranostureissa on vuosituhannen vaihteesta saakka hyödynnetty enenevissä määrin yhteisiä, monesti oman konsernin sisällä valmistettavia komponentteja konsernin kappaletavaranostureiden kanssa.

”Modulaarisuuden ohella meillä on maailmanlaajuisilla markkinoilla toimittaessa tukenamme myös yli 5000 myynnin ja jälkimarkkinoinnin parissa toimivaa osaajaa, jotka työskentelevät yli 130 eri maassa”, jatkaa Neureiter. 

Elsbethen kylään noussut uusi kokoonpanotehdas työllistää reilut 60 asentajaa, jotka työskentelevät kahdessa vuorossa. Liukuhihnan sijaan tuotannossa nojataan 15 eri solussa tapahtuvaan kokoonpanoon, jonka etuna on joustavuus.

”Perusnosturin läpimenoaika koeajoineen on 6-7 tunnin luokkaa, mutta muun muassa Suomeen toimitettavan ohjaamonosturin valmistamiseen kuluu noin kaksinkertainen määrä työtunteja. Yksittäisten solujen ansiosta tuotanto sopeutuu joustavalla tavalla vaihteluun”, kertoo Neureiter tehdaskierroksella.

Kullakin työntekijällä on kokoonpanoprosessissa oma vastuualueensa, joka kattaa paitsi kokoonpanon, myös tarvittavien komponenttien keruun solun välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta komponenttivarastosta. Neureiterin mukaan komponentit kerätään nosturin mukana seuraavan dokumentin perusteella.

”Solussa tapahtuvan kokoonpanon valmistuttua asentajat siirtävät työn alla olevan nosturin seuraavaan soluun, jolloin vastuu siirtyy seuraavaan pisteeseen. Meillä on myös erittäin tarkka dokumentointijärjestelmä, jonka perusteella kaikki tehdyt työt voidaan jäljittää myöhemmin asentajakohtaisesti”, kertoo Neureiter.

Alkujaan paikalliseen kysyntään vastanneesta Epsilonista on Palfingerin huomassa kehittynyt globaalilla tasolla toimiva merkittävä toimija. Tänään Palfinger Epsilon -puutavara- ja kierrätysnostureita markkinoidaan käytännössä kaikilla maailman mantereilla.

”Noin puolet tuotannostamme koostuu ajoneuvoihin asennettavista puutavaranostureista, vajaa kolmannes päätyy kierrätyslogistiikan tarpeisiin vajaan viidenneksen muodostuessa metsäkoneissa ja harvestereissa käytettävistä offroad-nostureista”, kertoo Neureiter tuotannon jakautumisesta eri segmentteihin. 

Neureiterin mukaan määrätietoinen työ asiakaslähtöisten ratkaisujen toteuttamiseksi on tuottanut tulosta, sillä pitkällä aikavälillä tapahtunut volyymien kasvu on vetänyt myös liikevaihdon kasvuun. 

”Vuonna 1988 Epsilon valmisti 300 nosturia, vuosi 2008 on jäänyt historiaan yli 3000 valmistetulla nosturilla. Toki taloustaantuma on jättänyt jälkensä myös meihin, joskin muutamat viime vuodet ovat olleet meille erittäin hyvää aikaa, jonka perusteella päätimme investoida myös uuteen kokoonpanoyksikköön”, kertoo Neureiter, jonka mukaan tuotanto haluttiin pitää Keski-Euroopassa paljolti korkean laadun takaamiseksi. 

Kaikki teräsosat saavat ylleen KTL-pinnoituksen ennen kokoonpanoa.

Palfinger ja Epsilon haluavat edelleen vahvistaa asemaansa maailmanlaajuisilla markkinoilla. Yksi kasvun kannalta merkittävistä askeleista otettiin viime vuonna, kun Palfinger osti 60 prosenttia venäläisestä PM-Group Lifting Machines -yhtiöstä. Neureiterin mukaan puutavara- ja kierrätysnostureita sekä vaihtolavalaitteita valmistavalla venäläistoimijalla on erittäin hyvä markkina-asema paikallisilla nosturimarkkinoilla, joten nykyiset tuotemerkit – Velmash and Solombalsky tulevat säilymään. Viime vuonna yritys valmisti noin 2100 nosturia, kun kokonaismarkkinat entisen Neuvostoliiton alueella ovat noin 3500 nosturin tienoilla. 

”Toiminnassa ja tuotannossa sen sijaan on potentiaalia tehostamiselle”, pohtii Neureiter kertoen 1400 työntekijää työllistävän yrityksen tehneen viime vuonna noin 50 miljoonan euron liikevaihdon. Neureiter uskoo venäläismarkkinoilla olevan huomattavaa potentiaalia, joskin yrityksen tuotteilla uskotaan avattavan uusia vientikanavia muun muassa Kiinan ja Intian suuntaan. Epsilon on aktiivinen toimija myös muun muassa Brasiliassa ja Yhdysvalloissa, missä asiakkaat peräänkuuluttavat hyvin yksilöllisiä ja valtavirrasta poikkeavia ratkaisuja.

”Nostureita myydään asiakkaiden luona, lähellä loppukäyttäjää. Siksi meidän on voitava tarjota asiakkailleen heidän toivomiaan ratkaisuja”, viittaa Neureiter modulaarisuuteen, joka helpottaa omalta osaltaan yksilöllisten ratkaisujen valmistamista.

Epsilon-nostureiden tuotekehityksessä työskentelevät osaajat ovat viime vuosina tehneet määrätietoista työtä nostureiden ominaisuuksien hiomiseksi. Tänä keväänä markkinoille tuoduissa uuden M-sarjan nostureissa on kiinnitetty huomioita muun muassa käytettävyyteen ja huollon helppouteen. Muun muassa letkut on viety puomin ja tukijalkojen lisään, jolloin ulkopuolisista tekijöistä aiheutuvien vahinkojen riski on aiempaa pienempi.

”Hydrauliletkujen määrää on voitu vähentää myös pilarissa sijaitsevalla hydrauliikan läpiviennillä”, jatkaa Neureiter, jonka mukaan ohjausjärjestelmäksi on perinteisen sähköohjauksen ohella valittavissa myös luotettavaksi osoittautunut 2- tai 4-vipuinen hydraulinen esiohjaus.

Neureiterin mukaan yksi elinkaariajattelun mukaisista, huollon tarvetta vähentävistä yksityiskohdista löytyy pilarista, jonka laakerit on sijoitettu öljykylpyyn. Käytettävyyden kannalta merkittävä tekijä löytyy suosiotaan kasvattavien Z-nostureiden rakenteesta. Uudelleen suunnitellun ja patentoidun nivelöinnin ansiosta nostureiden ulottuvuus on kasvanut huomattavasti aiemmasta.

”Kahdella jatkeella varustettujen 10- ja 12-tonnisten nostureiden ulottuvuus kasvoi 90 sentillä ollen nyt 10,5 metriä”, kertoo Neureiter, jonka mukaan kuljetusmitat pysyivät entisellään.

Valtaosa Suomessa myytävistä puutavaranostureista varustetaan ohjaamolla, joka sekin on saanut uuden ilmeen. Neureiterin mukaan ohjaamon suunnittelussa otettiin avuksi joukko muotoiluopiskelijoita, joiden ensimmäiset ajatukset ohjaamosta erosivat huomattavan paljon valmistavan tehtaan näkemyksistä. Neureiterin mukaan parivuotisen projektin lopputuloksena syntynyt Epscab-ohjaamo asettuu luokassaan markkinoiden parhaimmistoon. Projektin aikana syntyi myös ohjaamoa keveämpi Epshood-konsepti, joka tarjoaa avonosturia paremman suojan tuulta ja tuisketta vastaan.

Espilon -nostureiden myyntipäällikkö Thomas Neureiter on erittäin tyytyväinen kehitykseen suomalaismarkkinoilla. VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Erkka Parkkisen mukaan varsinkin tuotteen korkea laatu yhdessä Z-nostureiden tarjoaman suuren ulottuvuuden kanssa ovat olleet asiakkaiden mieleen.

Erkka Parkkisen mukaan tavoitteena on edelleen kasvattaa myyntiä Suomessa, mikä omalta osaltaan haastaa myös jälkimarkkinaorganisaation. ”Teemme työtä myös jälkimarkkinoinnin ja verkoston vahvistamisen saralla. Huoltopisteverkostoa kasvatetaan kevään aikana useilla toimipisteillä”, kertoo Parkkinen seuratessaan itävaltalaiskuljettajan työskentelyä.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi