Uutiset

Kuljetuskalusto

Pakokaasupuhdistimilla jatkoa käyttöiälle

Kilpailutuksissa on myös Suomessa herätty päästöjen rajoittamiseen antamalla lisäpisteitä vähäpäästöisestä kalustosta tai vaatimalla ajoneuvolta tiettyä Euro-luokitusta. Tämä on aiheuttanut harmaita hiuksia monelle yrittäjälle, sillä investointi uuteen kalustoon ei ole aina mahdollista. Käytössä olevan kaluston päästöjä on mahdollista hillitä asentamalla ajoneuvoihin nykyaikaiset jälkikäsittelyjärjestelmät, joiden ansiosta myös ajoneuvon päästöluokitus saadaan korkeammalle tasolle.

Kansainvälisiä kuljetuksia operoiville yrityksille Saksan, Tanskan ja Lontoon vähäpäästöiset ympäristö­vyöhykkeet ovat tuttuja. Esimerkiksi useisiin Saksan kaupunkeihin on mahdollista ajaa vain tiukat päästövaatimukset täyttävillä ajoneuvoilla. Saksalaistoimijoille myös retrofit­taus on tuttu termi, jolla tarkoitetaan nykyaikaisen pakokaasun jälkikäsittelylaitteiston asentamista jo liikenteessä oleviin ajoneuvoihin.

Päästöt pakettiin

Suomalainen Proventia Emission Control on jälkiasenteisten pakokaasun puhdistuslaitteiden konkari, sillä yritys on ollut mukana pakokaasujärjestelmien toimittajana useissa kansainvälisissä projekteissa jo vuodesta 2002 alkaen. Proventia on toimittanut kymmeniätuhansia eri teknologioihin perustuvia retrofit-järjestelmiä muun muassa Hong Kongiin, Koreaan, Yhdysvaltoihin, Tanskaan, Saksaan, Ruotsiin ja Englantiin.

”Proventian retrofit-järjestelmistä tehokkain on NOxBUSTER®-järjestelmä, joka vähentää sekä partikkelihiukkaset että typenoksidit minimiin. Näin Euro 3 -bussi päivittyy päästöjen osalta suoraan jopa EEV-tasolle. Olemme toimittaneet näitä järjestelmiä muun muassa Ruotsin joukkoliikenneoperaattoreiden ajoneuvoihin, mutta myös kotimaan teillä liikkuu puhdistimilla varustettuja ajoneuvoja”, kertoo Proventian myyntijohtaja Petri Saari.
”Joukkoliikenteen puolella HSL painottaa Helsingin seudun linja-autoliikenteen kilpailutuksessa vähäpäästöisyyttä. Proventian järjestelmiä on asennettu Suomessa bussien ohella myös kuorma-autoihin”, jatkaa Saari, jonka mukaan järjestelmää voidaan soveltaa myös Euro 2 -päästöluokan ajoneuvoihin.

Käyttäjien mukaan päästöt saadaan Noxbusterilla vastaamaan vaatimuksia järkevillä kustannuksilla suhteessa uuden auton hankintaan.  Proventian puhdistimia on asennettu enimmäkseen vähän ajettuihin ja hyväkuntoisiin autoihin, joissa on useimmiten erikoisia päälliraken­teita.

Puhdistusjärjestelmän asentaminen ei välttämättä vaadi muutoksia auton rakenteisiin, joten kustannus on hyvin kohtuullinen vaihtoehtoon verrattuna.  Käyttäjien mukaan laitteisto on pelannut hyvin eikä ole vaikuttanut autojen käytettävyyteen.

”Laitteiston mukanaolon on huomannut vain AdBlue-tankkaustarpeesta ja siitä, ettei putken pää työnnä entiseen malliin mustaa savua”, kertoo kuorma-autoilija Bert Rask Espoosta.
”Puhdistinlaitteistojen asentaminen nosturilla varustettuun hyväkuntoiseen Euro 3 -tason autooni oli kustannustehokas vaihtoehto saada kalusto vastaamaan Espoon kaupungin vaatimaa korkeampaa päästö­luokkaa”, jatkaa Rask.

Lakikin tuntee

Retrofittausta ei ole tähän saakka tunnettu suomalaisen lainsäädännön näkökulmasta eikä siitä pääsääntöisesti ole ollut mahdollista saada merkintää ajoneuvon rekisteriotteeseen. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä Trafi on laatimassa ohjeistusta rekisteriotemerkinnästä. Rekisteri­otteeseen tulisi muutoksen jälkeen merkintä ajoneuvoon asennetusta pakokaasun jälkikäsittelylaitteistosta, jonka ansiosta ajoneuvo vastaa päästöiltään puhtaampaa päästöluokkaa. Saaren mukaan muutos edesauttanee retrofittauksen yleistymistä myös Suomessa.

Proventia Emission Controlin valmistama pakokaasun puhdistusjärjestelmä koostuu AdBlue-liuoksen avulla typenoksidit vaarattomiksi typpikaasuiksi ja vesihöyryksi pelkistävästä SCR-katalysaattorista ja ohjausyksiköstä, joka tarkkailee jatkuvasti pakokaasun NOx-pitoisuutta annostellen pakokaasuvirtaan oikean määrän AdBlue-liuosta.
Järjestelmään kuuluu myös pakokaasusta pienhiukkaset poistava hiukkassuodatin. Jälkiasennettava järjestelmä on räätälöitävissä kuhunkin kohteeseen ja ajoneuvomalliin sopivaksi. Järjestelmällä on mahdollista päivittää Euro 2 ja 3 -luokan ajoneuvot Euro 5- ja jopa EEV-luokkaan.

Lue seuraavaksi