Uutiset

Kuljetuskalusto

Päällystystyöt alkavat Lapissa kesäkuussa

Päällystystyöt käynnistyvät Lapissa kesäkuun aikana ja ne valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Tänä kesänä päällystetään Kemissä, Rovaniemen seudulla, Itä-Lapissa ja Kittilässä. Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan noin 150 kilometrin matkalta. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään 8,6 kilometrin matkalla.

Valtatiellä 4 uudelleen päällystetään Kemin moottoritietä pohjoiseen menevällä suunnalla oikeanpuoleinen ajokaista Karsikosta Ristikankaalle, pituus n. 12 km. Valtatiellä 4 uudelleen päällystetään yhteysvälit Jaatilasta Muurolaan sekä Napapiiriltä Vikajärvelle. Uudelleen päällystyksiä tehdään valtatiellä 4 yhteensä 44 km:n matkalla. Rovaniemellä kantatiellä 79 tehdään uudelleen päällystys Ylikylän ja Sinetän välisellä osuudella. Kantatiellä 82 päällystetään Vikajärveltä Lautavaaraan sekä Sallassa Joutsijärveltä Kursuun.

Kemissä tehdään päällystyksen parantamisia maantiellä 920 Ajoksentiellä, Ajoksentien kevyen liikenteen väylällä sekä Ristikankaan ja Ajoksen eritasoliittymissä. Keminmaassa uudelleen päällystetään Jokisuun ja Laurilan eritasoliittymät etelän suunnasta. Itä-Lapissa uudelleen päällystetään taajamaosuudet Sallassa ja Pelkosenniemellä.

Urakoitsijoina toimivat Peab Industri Oy ja Skanska Industrial Solutions Oy.

Vuoden 2021 pisimmät päällystyskohteet Lapin maakunnan alueella ovat:

  • Valtatie 4 Karsikko-Ristikangas, noin 12 km
  • Valtatie 4 Jaatila-Muurola, noin 13 km
  • Valtatie 4 Napapiiri-Vikajärvi, noin 19 km
  • Kantatie 79 Ylikylä-Sinettä, noin 15 km
  • Kantatie 82 Joutsijärvi-Kursu, noin 13 km
  • Maantie 9552 Kotakumpu-Rouravaara, noin 28 km

Päällystämiseen, urapaikkauksiin ja tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna yhteensä noin 12,6 M€. Rakenteenparantamistöitä tehdään tieverkolla noin 40 km matkalla, jolloin parannetaan tien rakenteen kantavuutta, leveyttä ja tasaisuutta.Tiestöllä paikataan myös uria ja reikiä sekä tehdään tiemerkintöjä. Päällystetyllä maantieverkolla oleviin urien ja reikien korjauksiin käytetään rahoituksesta noin 1 M€.

Vuosittain ylläpidetään valta- ja kantateiden ajoratamerkintöjä noin 1900 kilometrin matkalla ja kaikki pienmerkinnät. Tiemerkintöihin käytettävä määräraha on tänä vuonna noin 1 M€.

Päällystys- ja tiemerkintäkohteissa noudatettava erityistä varovaisuutta

Päällystys- ja tiemerkintätyöt tehdään yleensä liikenteen seassa, joten autoilijoiden toivotaan noudattavan työmailla erityistä varovaisuutta ja huomioimaan kohteen nopeusrajoitukset. Päällystystyömaiden liikenneturvallisuutta parannetaan käyttämällä saattoautoa pisimmillä päällystyskohteilla. Tietyömaiden liikennevalojen ollessa punaisena, saattoauto ajaa autoletkan eteen ja valon vaihduttua vihreäksi saattoauto ajaa sallittua nopeutta tietyömaan ohi autoletka perässään. Työkohteen ohittamisen jälkeen saattoauto ajaa tien sivuun ja päästää autoletkassa olevat jatkamaan matkaansa.

Tiemerkintäkone on ohitettava riittävän etäältä ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tiellä olevat itsestään haihtuvat vaahtohattarat tai tielle asetetut muovikeilat varoittavat autoilijaa tuoreesta tiemerkinnästä. Vastamaalatulle viivalle ei saa ajaa, sillä tuore maali tarttuu helposti auton kylkiin ja on vaikeasti poistettavissa. Autoilijan tulee muistaa noudattaa myös tiemerkintäajoneuvojen valo-opasteita.

Tietoa päällystys- ja muista tietöistä saa Liikennetilannepalvelusta sekä Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100.

Lue seuraavaksi