Uutiset

Kuljetuskalusto

Nuorille lisää koulutuspaikkoja

Kiristyneet vaatimukset kuorma-autokortin suorittajalle ovat SKAL:n mukaan näivettäneet työvoimavirran kuljetusalalle, joten perustason ammattipätevyyden ja kuorma-autokortin hankkimista tulisi helpottaa nuorten oppisopimuskoulutusta tukemalla.
Tammikuusta 2013 alkaen alle 21-vuotiaalta kuljettajalta vaaditaan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus, joka maksaa enemmän kuin C-ajokortin suorittaminen. Monelle nuorelle tästä on tullut ylitsepääsemätön este kuljetusalalle astumiseen. Muutos harmittaa erityisesti perheyrityksiä, joissa lapset eivät enää pääse kuljetustehtäviin heti täysi-ikäisiksi tultuaan.
Kuljetusalan arvion mukaan raskaan liikenteen uusia kuljettajia tarvitaan vuosittain noin 4 000, joista 3 000 tavaraliikenteeseen. Kuorma-autokorttia ja perustason ammattipätevyyttä tarvitaan lisäksi monissa sellaisissa tehtävissä, joissa ensisijainen työ on jotakin muuta kuin kuljettamista. Vuoteen 2009 asti kuorma-autokortin suoritti eri lähtökohdista ja eri oppilaitoksissa keskimäärin 20 000 henkeä vuodessa. Nyt määrä on puolittunut ja tärkeimmäksi alalletulokanavaksi on muodostunut Puolustusvoimien kuljettajakoulutus.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry esittävät, että perustason ammattipätevyyden ja ajo-oikeuden hankkimista helpotetaan. Keinoiksi alan järjestöt esittävät muun muassa oppisopimuskoulutuksen, jonka yhteydessä voidaan suorittaa kuorma-autokortti ja päästä kuljetustehtäviin jo ennen 21 ikävuotta. Lisäksi Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa alle 21-vuotiaana suoritettu 140 tunnin ammattipätevyys tulee katsoa riittäväksi perustason ammattipätevyydeksi, jotta nämä nuoret saadaan kuljetustehtäviin heti varusmiespalveluksensa jälkeen.

Kuljetusalan työvoimatarpeeseen tulee vastata myös lisäämällä pikaisesti logistiikan perustutkinnon aloituspaikkoja. Niitä on viimeisten kuuden vuoden aikana vähennetty 4 prosenttia, vaikka ensisijaisten hakijoiden määrät ovat nousseet 28 prosenttia. Yhteiskunta tarvitsee uusia kuljettajia huolehtimaan tavaravirroista, sillä kuljetusalan työpaikat eivät katoa Suomesta.

Lue seuraavaksi