Uutiset

Kuljetuskalusto

Norja sallimassa suurempia yhdistelmiä

Norjassa yleinen suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän pituus on 19,5 metriä ja kokonaispaino 50 tonnia. Moduuliyhdistelmät ovat sallittuja erikseen nimetyillä teillä. Niiden maksimipituus 25,25 metriä ja kokonaispaino 60 tonnia. Moduuliyhdistelmä on oltava aidosti koottu esimerkiksi apuvaunun (dolly) ja puoliperävaunun avulla.

Norjalaisten kuljetusyrittäjien edunvalvontajärjestö NLF (Norges Lastebileier-Förbund) on voimakkaasti ajanut muutosta, jonka mukaan niillä teillä, joilla moduuliyhdistelmillä ajaminen on sallittu, saisi ajaa myös tavanomaisilla täysperävaunuyhdistelmillä, joiden suurin pituus olisi 24 metriä ja kokonaispaino 60 tonnia.

Norjan tiehallintoviranomainen Statens Vegvesen suhtautuu myönteisesti asiaan. Jos asiat etenevät suunnitellusti, tiejohtaja Terje Moe Gustavsenin mukaan enintään 24 metrin kokonaispituus ja 60 tonnin kokonaispaino voidaan sallia 1. helmikuuta 2019 alkaen kaikille yhdistelmille teillä, jotka on tällä hetkellä hyväksytty moduuliyhdistelmille. Täyden kokonaispainon hyödyntäminen tulee edellyttämään 19 metrin ääriakseliväliä.

NLF:n tavoitteena on tulevaisuudessa saada koko Norjan tieverkolla sekä kuorma-autojen että yhdistelmien kokonaispainoa korkeammaksi. Kuorma-auton painon kasvattaminen kahdella tonnilla voisi Gustavsenin mukaan olla mahdollista, mutta yhdistelmien kokonaispainon nostaminen toivottuun 56 tonniin on hänen mukaansa teiden ja siltojen kunnon takia haasteellisempaa.

Lue seuraavaksi