Uutiset

Kuljetuskalusto

Norja muuttaa seuraamusmaksukäytäntöjä

Tienvarsitakastus (Statens vegvesen)

Syyskuun alusta lähtien Norjan tiehallinnon (Statens vegvesen) tarkastaja on voinut määrätä suoraan, ilman ilmoitusta poliisille, seuraamusmaksun tietyistä havaituista rikkomuksista. Pääasiassa maksuja määrätään ajo- ja lepoaikarikkomuksista.

”Aiemmin ilmoitimme rikkomuksista poliisille, mutta syyskuun alusta alkaen voimme periä maksun itse. Se säästää paljon meidän ja syyttäjäviraston aikaa. Uskomme myös, että maksu on ennaltaehkäisevämpi kuin aiempi ilmoitusmenettely”, Kjetil Wigdel Norjan tiehallinnosta sanoo.

Rikkomukset, joita muutos koskee, on määritelty laissa.

Vähentää rikkomuksia

Sekä kuljettajalle että kuljetusyritykselle voidaan määrätä maksu rikkomuksesta. Maksun suuruus on 1 000–4 000 kruunua rikkomusta kohden.

Jos kuljettajalla todetaan useita rikkeitä, maksuja määrätään enemmän. Kokonaissumma ei kuitenkaan saa olla yli 20 000 Norjan kruunua kuljettajalle yhdellä tarkastuksella. Kuljetusyritysten maksujen enimmäismäärä on 40 000 Norjan kruunua kuljettajaa kohti.

”Uskomme, että nämä maksut ovat niin suuria, että ne vähentävät rikkomuksia. Tämä puolestaan ​​johtaa raskaiden kuorma-auton kuljettajien säntillisempään lepoaikojen noudattamiseen ja parempaan liikenneturvallisuuteen. Kun myös yritykset saavat rikkeistä maksun, edistää se liikennealan tasapuolisia kilpailuolosuhteita ja parantaa kuljettajien työoloja”, Kjetil Wigdel sanoo.

Jos epäillään, että maksua ei makseta, tiehallinnolla on oikeus estää auton käyttö esimerkiksi pyörälukolla.

”Uusilla säännöillä on myös otettu käyttöön niin sanottu yhteisvastuu useista rikkomuksista. Tämä tarkoittaa, että sekä kuljettaja että yritys voivat olla vastuussa maksusta”, Wigdel sanoo.

Lisää muutoksia odotetaan

Norjan tiehallinto pyrkii vastaavaan menettelytapaan myös joidenkin muiden rikkomusten osalta.

”Aiomme siirtyä rikemaksun määräämiseen muun muassa tietyistä kabotaasisääntöjen rikkomuksista. Toiveissa on, että tämä tapahtuu jo ennen vuoden loppua. Muutosehdotuksemme olivat lausunnolla ja pian esittelemme yhteenvedon sekä lain muutosehdotuksen”, Wigdel sanoo.


Lue seuraavaksi