Uutiset

Kuljetuskalusto

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry palkitsi vuoden kuljetusyrityksen

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n (MKY) vuoden 2019 Kuljetusyritys on HKK-Kuljetus Oy / Heikki Kananen Ylämyllyltä. Heikki Kananen aloitti autonkuljettajana isänsä yrityksessä vuonna 1978. Oman, nyt palkittavan yrityksensä, hän perusti vuonna 1989. Koko toiminta-aikansa yritys on ollut Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Metsäalan Kuljetusyrittäjä ry:n aktiivinen jäsen.

Yrittäjällä on ollut, ja on useissa yrityksissä osakkuuksia ja kuljetusyritys HKK-Transport AS Norjassa. Kanasella on rohkea lähestymistapa yritystoimintaan ja asiakaspalvelua korostava visio. Asiakkaana yrityksellä on muun muassa Iivari Mononen -konserni, jonka kanssa yhteistyön aloitti jo Heikin isä Reino Kananen 1975. Yrityksen erikoisalaa ovat pylväiden ja muiden pitkien tavaroiden kuljetukset. Heikki on ajanut ehkä eniten pylväitä Suomessa! HKK-Kuljetus Oy:llä on useita kuljetusyrityksiä yhteistyökumppaneina. Kumppanuuksilla yritys takaa asiakaskunnan kuljetusten laadukkaan hoitamisen. Suurimpia asiakkaita ovat Scanpole Oy, Scanpole AS ja StoraEnso Oyj. 

HKK-Kuljetus Oy:llä on StoraEnso Metsän ajossa Sisun diesel- ja sähkömoottorin rinnakkaishybridijärjestelmällä varustettu puutavarayhdistelmä. Heikki ja koko Kanasten klaani ovat aina pyrkineet olemaan teknisessä kehityksessä mukana. He ovat myös itse kehittäneet kalustoa kuljetustehtäviin paremmin soveltuviksi. Yrityksessä on positiivisella tavalla haettu tehokkuutta toimintaan. Esimerkiksi sopivat Kanasten kovat suoritukset Puunkuormauskilpailuissa. Taidot on hankittu käytännön työssä. HKK-Kuljetus on todellinen perheyritys, sillä jo kolmas sukupolvi on työssä täysillä mukana.

Kolkuttaja 2019-palkinto

”Kolkuttaja -palkinto jaetaan nyt yhdennentoista kerran. Palkinnolla huomioidaan enintään kerran vuodessa jäsenyritysten toimintaedellytyksiin erityisen positiivisella tavalla vaikuttaneita henkilöitä, yrityksiä, yhteistyötahoja tai yhteistyöryhmiä. Palkinto ei siis ole perinteinen ”hyvä asiakas” palkinto, vaan tunnustus metsäalan kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi tehdystä työstä. Tärkeää on kehittävä ja yhteistyöhakuinen, jopa molempien osapuolten taloudelliseen menestykseen tähtäävä toiminta”. 

”Vuoden 2019 Kolkuttaja on metsämies, metsäalan ammattilainen, joka on vuosikymmeniä ollut meidän kuljetusyrittäjien mukana niin hyvässä kuin pahassa. Erityisesti tänä vuonna MKY:n hallitus halusi muistaa ja nostaa esille palkinnon saajan tinkimättömän asenteen kuljettajien työolojen parantamiseksi metsäpäässä, teillä ja tehtailla.”

Tiestöasiat ovat puhuttaneet ja puhuttavat kuljetusyrittäjiä. Palkittava henkilö on ollut poikkeuksellisen aktiivisesti yhteydessä toimialueensa tiehallintoon ja pyrkinyt välittämään metsäalan huolen tiestöolosuhteista myös poliittisille toimijoille. Tämä työsarka on merkittävä niin kuljettajien työviihtyvyyden, kuljetusyrittäjien talouden kuin myös liikenneturvallisuuden kannalta.

Palkittava on vaikuttanut tarmokkaasti vuosikymmenien kokemuksellaan raakapuuta vastaanottavien tehtaiden toiminnan tehostamisen. Hänen työnsä on näkynyt merkittävästi sekä kuljetusyrittäjien että asiakkaiden kokonaiskustannussäästöissä.

”Edellä lyhyesti kuvatusta poikkeuksellisesta aktiivisuudesta luovutamme Viljo ”Ville” Lappalaiselle Kolkuttaja 2019 palkinnon!”

Palkinnot luovutetaan Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n vuosikokouksessa Kuopiossa lauantaina 6.4.2019 Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Samanaikaisesti siellä pitävät vuosikokouksiaan myös Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry, SKAL Suoritealat ry ja SKAL Itä-Suomi ry.

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry on raakapuutavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 5 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi @SKALry

Lue seuraavaksi