Uutiset

Kuljetuskalusto

Matec-Trailer teki moniosaajan Tynjälälle

Alajärven Haukkalassa tukikohtaansa pitävä Kuljetusliike Lasse Tynjälä Oy tunnetaan mustanpuhuvista hakeautoistaan. Paljolti metsäteollisuuteen nojanneessa perheyrityksessä on vuosien ja vuosikymmenten saatossa tehty aktiivista tuotekehitystä niin käytössä olevien toimintamallien kuin kalustonkin suhteen. Tuloksena on ketterä logistiikkakentän toimija, jonka kalustolla kulkee vaivatta niin metsäteollisuuden sivutuotteet, rakennustarvikkeet kuin kappaletavarakin.

”Perinteinen, kiinteillä seinillä varustettu ketjupurkuyhdistelmä on kustannustehokas vaihtoehto lähiliikenteeseen, joskin kaukoliikenteessä kaluston on sopeuduttava moniin eri ajotehtäviin”, avaa Rami Tynjälä ajatusmaailmaansa, jonka mukaan toimintaa on viilattu.

Perheyrityksessä tiiviisti mukana työskentelevä, usein ratin takaa löytyvä Rami tunnetaan alalla varsin aktiivisena ideanikkarina. Käytännön työssä havaittuja kehityskohteita on sittemmin kehitetty valmiiksi tuotteiksi yhdessä päällirakentajien kanssa. Viimeisen parin vuoden aikana Alajärven Haukkalassa sijaitsevan tallin pihaan on kaarrettu useimmiten soinilaisen Matec-Trailer Oy:n valmistamien päällirakenteiden turvin.

”Naapuripitäjässä sijaitsevan päällirakentajan hallissa on halu kehittää ja valmistaa asiakkaan toiveiden mukaisia tuotteita”, kertoo Rami yhteistyön taustoista. Toki myös läheisellä sijainnilla on oma merkityksensä eritoten jälkimarkkinoinnin kannalta.

Viime vuoden loppupuolella käyttöönotetussa sivuaukeavassa yhdistelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota trukkilastaukseen ja sen helpottamiseen. Seinän liikerata ulottuukin nyt aiempaa pidemmälle katon päälle jättäen enemmän vapaata tilaa trukille ja eritoten sen mastolle.

”Täysin uutta seinän nostorakennetta suunniteltiin monta päivää ja iltaa, mutta reilun puolen vuoden kokemuksen perusteella rakenteesta tuli kerralla valmis”, kertoo Rami kehuen samalla Matecin suunnittelijoiden ennakkoluulottomuutta.

Sivuaukeavissa kuormatiloissa on myös vahvistettu lattia, joka mahdollistaa trukilla ajon kuormatilan sisään. Tämän vuoksi seinän nostorakenne suunniteltiin siten, että takaovien vapaa tila jäi mahdollisimman suureksi. Eristetyn katon ansiosta moduulimittaisen yhdistelmän ulkoleveys on 2,60 metriä, jolloin sisäleveydeksi jää 2,48 metriä.

”Suurempi sisäleveys helpottaa erityisesti kuormansidontaa, muistuttaa ajoneuvon toinen vakituinen kuljettaja Marko Korpiaho.

Omamassaltaan noin 24 tonnin yhdistelmän toimialueena on käytännössä koko Suomi, joskin painopiste on läntisessä ja eteläisessä osassa maata. Haastatteluhetkellä kuormatilassa on kappaletavaraa, joka pääkaupunkiseudulla tehdyn kierroksen aikana vaihtuu Pohjanmaan suuntaan vietävään energiahakekuormaan. Seuraavana päivänä luvassa on jälleen paperiteollisuuden tarpeisiin toimitettavaa haketta, joka vaihtuu nopeasti sahatavarakuormaan.

”Ajoin aiemmin perästä purkavaa umpiautoa, joka liikkui jatkuvasti samalla linjalla. Tämän sivuaukeavan kanssa työhön saa mukavasti vaihtelua, sillä päivät eivät ole toistensa kaltaisia”, kertoo kohta kahdeksan vuoden ajan Tynjälän autoja liikuttanut Marko.

Sivuaukeava rakenne tuo myös tarvittavaa joustavuutta kuljetusliikkeen toimintaan, sillä rakenteensa ja ominaisuuksien puolesta yhdistelmä soveltuu erittäin moneen kuljetustehtävään.

”Ominaisuuksiltaan tämä vastaa kapelli- tai umpikaappirakennetta, joka soveltuu myös irtotavaran ajoon”, summaa Rami, jonka mukaan myös lastaus- ja purkupaikoissa ajoneuvon rakenteeseen ollaan erittäin tyytyväisiä.

”Trukinkuljettajat pitävät helposta lastattavuudesta, mikä on paljolti uuden seinärakenteen mukanaan tuoma piirre”, toteaa Rami tyytyväisenä soinilaisvalmistajan tuotteeseen.

Matec-Trailerin suunnittelijoiden ja asiakkaan yhteistyön tuloksena syntynyt seinän nostorakenne helpottaa trukilla tehtävää lastausta ja purkausta.

Kaikki päällirakenteiden ohjaukseen ja hallintaan liittyvät toiminnot hoituvat langattoman kauko-ohjaimen avulla. Ilmalukoilla lukittavan eristetyn peitteen ja seinän väliin on asennettu tiiviste, joka tekee kuormatilasta pöly- ja vesitiiviin. Tiiviyden ja monipuolisuuden ansiosta yhdistelmällä voidaan ajaa niin kappaletavaraa, rakennustarvikkeita kuin irtotavaraakin.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi